Kan man som förälder göra sitt barn arvlös?

hej

Vi är ett gift par(runt 65 år) som har särkullsbarn. Om en av oss går bort skulle vi ändå vilja kunna bo kvar. Min frus barn vill skriva på ett avtal där de går med på att ta ut sitt arv när båda gått bort. Min dotter som jag inte har någon kontakt alls vill inte detta. Kan man genom gåva eller på annat sätt förminska eller göra så att hon inte kommer åt sin laglott? Om ni har några förslag bokar vi gärna tid för konsultation.

mvh George

Lawline svarar

Hej George och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt är utgångspunkten att man under sin livstid får göra vad man vill med sin egendom. Det vill säga - leva upp egendomen, sälja den, ge bort den etc. Något att observera är även att det i svensk rätt är väldigt svårt att göra barn helt arvlösa.

Ett alternativ skulle vara att du och din fru upprättar ett nytt äktenskapsförord där ni anger att egendomen i fråga skall utgöra din frus enskilda egendom. Skulle du avlida före din fru så kommer egendom inte att räknas med i bodelningen (eftersom det endast är giftorätt som skall ingå i bodelningen) och din dotter kan därmed inte göra anspråk på den, eftersom hon endast ärver egendom från din kvarlåtenskap.

En annan eventuell lösning skulle vara att du ger egendomen i fråga som gåva till din fru och att du i gåvobrevet anger att gåvan skall utgöra din frus enskilda egendom. Som jag tidigare nämnt är det dock väldigt svårt att göra barn helt arvlösa varför dessa alternativ har klandras enligt praxis (se NJA 1985 s. 414). Detta med stöd av det ”förstärkta laglottsskyddet” som hittas i Ärvdabalken (ÄB) 7 kap. 4 § ÄB eftersom dem kränker laglotten. Lagrummet stadgar att om den avlidne under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente och ”därmed kan sägas vara för dödsfalls skull”, kan bröstarvinge (din dotter) enligt ÄB 7 kap 3 § påkalla jämkning. De fall som innefattas av bestämmelsen är dels de fall där du som givare tror dig avlida inom kort och dels de fall där egendom formellt sett har givits bort men att detta skett på sådana villkor eller under sådana omständigheter att du som arvlåtare kan behålla nyttjanderätten till egendomen fram till din död.

Exempel på det senare fallet är om du som givare behåller den huvudsakliga nyttan av egendomen och gåvan därmed inte kan sägas ha inneburit en ekonomisk uppoffring för dig som givare. Ett exempel är att du som make ger bort din egendom till din fru. Detta innebär förmodligen inte att någon ekonomisk uppoffring har skett för dig. Aktualiseras dessa bestämmelser så innebär det att din dotters laglott ska beräknas som om gåvan mellan dig och din fru aldrig skett, med andra ord, att det fortfarande är du som äger egendomen i fråga. Om sedan din kvarlåtenskap inte räcker till för att täcka din dotters laglott så har din dotter rätt att kräva pengar av din fru.

Utgången måste dock inte bli som ovan nämnt. I rättsfallet RH 2011: 38 blev resultatet det motsatta och hovrätten kom fram till att makarna hade frihet att fördela egendomen på så vis som skett och att ÄB 7 kap. 4§ inte var tillämplig. Med andra ord, faller inte gåvan under ÄB 7 kap. 4§ så kan din dotter inte göra någonting åt detta.

Väljer ni däremot att inte göra något alls så har din dotter, i egenskap av bröstarvinge, alltid rätt till halva arvslotten – dvs rätt till sin laglott när du avlider. Finns dessa värden då i exempelvis er bostad så kan din efterlevande fru bli tvungen att lösa ut din dotter. Något att observera är dock att din dotter måste påkalla jämkning av testamentet, avtalet, för att få ut sin laglott. Detta framgår av ÄB 7 kap. 3§. Detta måste ske inom 6 månader efter dess att hon erhåll denna del av avtalet. Överskrids denna tidsgräns så är rätten till laglotten förlorad.

Det är alltså rätt så svårt att göra ett barn helt arvlös men jag hoppas att detta var svar på din fråga eller gav en någorlunda vägledning! Om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline eller boka en tid för vidare konsultation.

Vänligen,
Jessica KnechtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000