Kan man som förälder genom testamente ge bort mer av arvet till det ena barnet än till det andra?

2018-01-11 i Laglott
FRÅGA
Hej, min far har nyligen gått bort och min mor ärvde allt från honom. Det omfattar både sommarhus och en bostadsrätt. När min mor går bort undrar jag vad som händer med arvet mellan mig och min bror. Har vi laglig rätt till exakt hälften av kvarlåtenskapen - eller kan min mor välja att testamentera t ex hela sommarhuset eller en större del än hälften till bara min bror?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB)

Som utgångspunkt i fall där det inte finns något testamente gäller att arvlåtarens bröstarvingar delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Med det menas att du och din bror skulle ärva 50 % vardera av kvarlåtenskapen (arvet) efter er mors bortgång. Detta är då er arvslott.

Er mor har däremot full äganderätt över halva arvet och denna del kan hon alltså testamentera bort om hon vill. I detta fall har du och din bror som bröstarvingar rätt till minst hälften av er arvslott, dvs 25 % vardera av det totala arvet (7 kap. 1 § ÄB). Som svar på din fråga är det alltså möjligt för er mor att testamentera bort mer än hälften av arvet eller hela sommarhuset till din bror under förutsättning att detta inte inskränker din laglott på 25 % av arvet.

Skulle testamente ändå upprättas som inskränker din laglott så kan du få ut denna genom att begära jämkning av testamentet. Denna rätt går förlorad om inte begäran framställs inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Jag hoppas på att du fick svar på din fråga,

Vänligen

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (879)
2022-01-18 Laglott och återbäring av gåva
2022-01-16 Kan fastigheter inkluderas i laglotten?
2022-01-14 Kan man ta ut sin laglott och därefter ärva mer genom efterarv?
2022-01-14 Kan min förälder testamentera bort 50 % av min arvslott?

Alla besvarade frågor (98612)