Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?

2021-01-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min bror har dog i november i en arbetsolycka och har två barn som är 10 och 7 år. Deras mamma tycker inte om mig eller min mamma och har uttryckligen sagt att hon inte kommer ha kontakt med oss. Hon säger dock att hon inte kommer hindra oss från att träffa dom. Men hon har redan sagt nej till barnen flera gågner när dom frågat om dom fått vara med oss. Innan min bror dog hade han barnen varannan vecka och under dom veckorna träffade vi barnen minst 1 gång i veckan. Men oftast flera gånger i veckan.Kan vi på något sätt få hjälp att kunna träffa dom, med tanke på att vi inte kommer att kunna kommunicera med deras mamma på ett bra sätt. Hon har redan orsakat oss enormt mycket smärta både innan och efter min bror död. Vi känner att vi saknar barnen enormt men att det inte går att prata med mamman. Hon har redan en anmälan på sig från socialaen så även det gör att vi känner oro även för hur barnen mår nu.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag säga att jag verkligen beklagar sorgen.

Så som jag förstår din situation, har du och din mamma tidigare fått träffa dina brorsbarn ganska ofta när han har haft dem hos sig. Nu, när din bror gått bort, har barnens mamma uttryckt att hon inte tänker ha någon kontakt med er, men samtidigt menar hon att hon inte tänker hindra barnen från att träffa er. Hon lever dock inte upp till det sistnämnda, och har sagt nej till barnen när de velat träffa er. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan få hjälp med att träffa barnen, trots att mamman inte verkar vilja det.

Umgänge med barnen
Regler om barns rätt till umgänge finns i föräldrabalken, förkortad FB.

Ett barns vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 3 stycket FB). Det betyder att om dina brorsbarn har ett behov av att träffa dig som är faster och din mamma som är farmor, så ska mamman så långt som möjligt tillgodose detta behov.

På talan av socialnämnden så kan rätten besluta om umgänge mellan barn och någon annan än barnets förälder/föräldrar, som barnet inte bor tillsammans med. Vid bedömning om beslut av sådant umgänge ska fattas, kommer hänsyn tas till barnets behov av umgänge med mor- eller farföräldrar, eller andra personer som står barnet särskilt nära (6 kap. 15a § 2 stycket FB). Detta betyder, att socialnämnden kan be domstol att ta upp frågan om barnens rätt till umgänge med personer som står barnen nära. Du nämner att ni tidigare träffat barnen ofta, och så som jag förstår det, har barnen själva uttryckt att de vill träffa er. Det tyder på att barnen har ett behov av att få umgås med er. Du som faster och din mamma som farmor har också, vad jag förstår, haft en nära relation till barnen. Det finns därför en möjlighet att vända sig till socialnämnden som kan hjälpa er att upprätta ett ärende och be domstol fatta ett beslut gällande umgänge med barnen.

Skulle det vara så att domstolen ska besluta om umgänget, kommer domstolen att bedöma utifrån barnens bästa (6 kap. 2a § 1 stycket FB). Domstolen kan också beroende på barnens ålder och mognad se till barnens vilja (6 kap. 2a § 3 stycket FB). Detta innebär att domstolen alltid ska se till barnets bästa, och om det är förenligt med umgänge med er. Detta är en bedömningsfråga, men utifrån vad du beskriver så verkar ni ha stor betydelse för dina brorsbarn. Dessutom, om domstolen skulle anse att barnen uppnått viss mognad för deras ålder, kan de även ta hänsyn till deras vilja att träffa er.

Sammanfattning och rekommendation
Dina brorsbarns mamma ska se till att, så långt det är möjligt, tillgodose barnens behov av umgänge med dig och din mamma. Ni verkar haft en betydande roll för barnen tidigare, och därför bör mamman se till att barnen ska få fortsätta att umgås med er. Är det så att hon vägrar göra detta, kan ni be socialnämnden om hjälp att få ett beslut i frågan. Socialnämnden kan då ta upp frågan i domstol, och be domstolen att fatta beslut om att barnen ska få umgås med dig och din mamma. Vid ett sådant beslut, kommer hänsyn tas till barnens bästa och, beroende på barnens mognad, även deras vilja att träffa er.

Min rekommendation är därför att ta kontakt med socialnämnden, då mamman till barnen inte verkar vara samarbetsvillig när det gäller att barnen ska få träffa er. Berätta för socialnämnden hur situationen ser ut med mamman, och vilken betydelse ni har för barnen.


Har du eller din mamma fler frågor, är ni välkomna att höra av er till oss igen. Ni kan även ringa in till oss gällande frågor eller funderingar på detta nummer: 08-533 300 04

Jag hoppas att situationen löser sig på bästa sätt för både er och barnen!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?