Kan man som familjemedlem bli straffad för skyddande av brottsling?

2019-12-29 i Övriga brott
FRÅGA
Kan man bli straffad för skyddande av brottsling Om det handlar om nära familj ? Fru man dotter eller son en kärnfamilj så att säga har fått för mig att man inte har skyldighet att göra anmälan fast man vet att brott har begåtts av någon i familjen eller är jag ute och cyklar ? I mitt fall handlar det om minna barn som jag vet Begått brott och jag som förälder som inte vill gå till polisen med det. Nu spelar inte det någon roll om det är straffbart eller inte kommer att stå på minna barns sida oavsett vill bara veta vad lagen säger ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga kommer jag att förklara för hur 17 kap. 11 § brottsbalken (skyddande av brottsling) har tolkats.

När ska skyddande av brottsling inte leda till ansvar?

Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, ska personen dömas för skyddande av brottsling (17 kap. 11 § brottsbalken). Enligt 17 kap. 11 § 5 st. brottsbalken kan en person däremot bli fri från ansvar om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter. En helhetsbedömning skall göras av samtliga omständigheter för att avgöra om personen ska frias från ansvar enligt femte stycket.

I NJA 2015 s. 31 gjorde Högsta domstolen en bedömning av ansvarsfrihetsregeln (17 kap. 11 § 5 st. brottsbalken) i förhållande till en far som med sin son hade hjälpt sin andra son att fly från landet och därmed undkomma straffansvar. Högsta domstolen menade att bestämmelsen historiskt sett föreskrev att vissa släktmedlemmar skulle undantas från straffansvar, och att den nuvarande avfattningen av bestämmelsen inte skulle innebära en förändring från detta. Domstolen påpekade dessutom bl.a. att handlande från en nära familjemedlem ofta framstår som mindre klandervärt än motsvarande agerande från någon som inte räknas bland den brottsliges allra närmaste. Domstolen frikände slutligen de två närstående från brottet skyddande av brottsling.

Domstolens resonemang ska inte tolkas som att varje familjemedlem som skyddar en brottsling ska frias från ansvar. Domstolens resonemang bör istället tolkas som att den omständighet att det är en familjemedlem som skyddar en brottsling talar för att han/hon frias från ansvar.

Sammanfattning

Enligt 17 kap. 11 § 5 st. brottsbalken finns möjlighet att fria från ansvar om någon som misstänks för skyddande av brottsling exempelvis är närstående till gärningsmannen i fråga. Som sagt krävs en helhetsbedömning i det enskilda fallet, men det är åtminstone klart med hänsyn till NJA 2015 s. 31 att det talar för friande från ansvar när det är en familjemedlem som skyddar en brottsling.

Jag hoppas att det svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (745)
2020-03-29 Vad är det för påföljd för penningtvättsförseelse?
2020-03-25 Person låtsas vara polis på telefon
2020-03-22 Hur ska man transportera en paintball markör?
2020-03-19 Är det olagligt att byta ut personnumret på ett studieintyg

Alla besvarade frågor (78470)