Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
kan man ansöka om.avgörande av ärende om.det gått 6 månader och tio dagar eller måste det pasera till sju månader
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). I 12 § FL föreskrivs att om ett ärende som inletts av en enskild part inte avgjorts i första instans inom sex månader, får den enskilde skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från det att begäran kom in, antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Om myndigheten beslutar att avslå begäran om att ärendet ska avgöras får den enskilde överklaga beslutet till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

En begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet får endast göras vid ett tillfälle under ärendets handläggning.

I ditt fall

Du kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet enligt 12 § FL om det var du som inledde ärendet och det inte avgjorts inom sex månader. Eftersom du anger att ärendet inte avgjorts och att sex månader och tio dagar har passerat, kan du i enlighet med 12 § FL skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (579)
2020-11-27 Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?
2020-11-26 Vad innebär laga kraft och vad är det till för?
2020-11-21 Hur lång tid får en överklagan ta?
2020-11-18 Vad kännetecknar ett förvaltningsbeslut?

Alla besvarade frågor (86527)