Kan man som bröstarvinge bli arvslös?

Min pappa är avliden och min mamma lever fortfarande. Jag har inga syskon. Kan min mamma skänka bort hela förmögenheten under sin levnadstid trots att jag är bröstarvinge och inga andra bröstarvingar finns. Min mamma och jag har avslutat kontakten med varandra och det finns ett barnbarn som utnyttjar henne och manipulerar som vill ha arvet. Om det finns pengar hur mycket kan hon testamentera bort. Kan jag som bröstarvinge bli helt utan pengar om hon skänker bort pengar under sin levnadstid.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att din mamma skänker bort hela sin förmögenhet under hennes levnadstid, samt hur mycket pengar som är möjligt att testamentera bort. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Barns arvsrätt

Bröstarvingarna (barnen) är de närmaste arvingarna vid en förälders bortgång. Finns flera barn så ärver varje barn en lika stor andel (2 kap. 1 § ÄB). För att få en större förståelse ska jag även förklara skillnaden mellan arvslott och laglott. Arvslott är den hela andelen som kan ärvas. Laglott innebär den andel av arvslotten som inte kan testamenteras bort. Laglotten är alltid hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten har bröstarvingarna alltid rätt till, även om en förälder skulle ha testamenterat bort hela arvet och föreskrivit att barnet inte skulle få ärva någonting. Dessa regler finns till för att skydda barn från att riskera att bli arvslösa.

Kan en förälder ge bort sin förmögenhet för att barnen inte ska ärva?

Det finns ytterligare en skyddsregel inom svensk rätt som skyddar barn mot att bli arvslösa. Denna regel kallas för det förstärkta laglottsskyddet och gäller gåvor som kan likställas med ett testamente (7 kap. 4 § ÄB). Hela, eller delar, av gåvan kan då komma att återgå. Det finns ingen tidsbegränsning för när gåvan ska ha getts bort, men omfattar bland annat situationer då arvlåtaren ger bort en gåva på dödsbädden eller med villkor som gör att arvlåtaren kan nyttja egendomen fram till dess död. Att det likställs med ett testamente kan alltså med andra ord förklaras som att gåvan “verkställs” i samband med gåvogivarens död. Kraven för att det förstärkta laglottsskyddet ska tillämpas är alltså att det ska likställas med ett testamente samt att det kränker en bröstarvinges rätt till laglotten.

Om rätten till din laglott har kränkts och det omfattas av det förstärkta laglottsskyddet kan gåvomottagaren vara skyldig att återbära din del av egendomen. Om du skulle vilja göra gällande det förstärkta laglottskyddet måste du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § ÄB). Om talan inte väcks går rätten förlorad.

Om en gåva inte faller under det förstärkta laglottsskyddet finns det inte mycket som bröstarvingen kan göra. Med andra ord kan föräldrar ge bort sina tillgångar. Observera att gåvor till andra bröstarvingar kan betraktas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har skyldigheten att avräkna förskott på arv från sin laglott vid tillfället för arvskiftet (7 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis så har bröstarvingar alltid rätt till sin laglott vid en förälders bortgång, det vill säga halva arvslotten. Om din förälder har givit bort sin egendom innan dess död skulle det kunna falla inom det förstärkta laglottsskyddet. Om det inte faller inom det förstärkta laglottsskyddet så finns risken att du inte har rätt till egendomen. Föräldern har då rätt att ge bort sina tillgångar på ett sätt som denne väljer. Om gåvorna har gått till ett annat barn kan det anses vara förskott på arv, vilket leder till att dessa barn får en mindre andel vid din mors bortgång.

Jag vill även kommentera det faktum att om din mor har ärvt från din far med fri förfoganderätt så har gemensamma barn rätt att få ut arvet från din far när er mor har gått bort (3 kap. 2-3 §§ ÄB).

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”