Kan man som bröstarvinge bli arvlös?

2018-08-27 i Bröstarvinge
FRÅGA
Min far har gått bort. jag är enda bröstarvinge. Han är sambo sedan 25 år tillbaka. Han äger en lägenhet ,marknadspriset är ca 3 miljoner.Min far står som ensam ägare till lägenheten. Min fråga är kan jag bli arvlös? Kan han ha testamenterat till sin sambo allt han äger. Samma dag som min far dör säljs hans företag. är det något som kommer att synas i bouppteckningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB). Det finns i svensk rätt en testationsfrihet innebärande att testatorn (i det här fallet din avlidne far) kan fördela sin kvarlåtenskap genom testamente. Testationsfriheten är dock inte utan inskränkningar.

Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott

Bröstarvinge utgör första arvsklassen och är arvlåtarens barn. Om något av arvlåtarens barn har avlidit ärver istället dennes barn (dvs. testatorns barnbarn) genom s.k. istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Istadarätten är obegränsad och kan således även gälla barnbarns barn osv. Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilken är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Även om arvlåtaren testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap har alltså bröstarvingen rätt till sin laglott. För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott krävs det att den påkallar s.k. jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

I ditt fall innebär det att om det inte finns något testamente och det inte finns några andra bröstarvingar kommer du att ärva allt efter din far. Finns det däremot ett testamente har din far en möjlighet att testamentera bort sin egendom, exempelvis till sin sambo. Enligt ovan kan han inte göra dig helt arvlös då du har rätt till din laglott. Att din fars företag såldes samma dag som han avled torde innebära att det inkommit pengar till hans konto i samband med försäljningen. Även detta ingår i arvet.

Laglotten är hälften av arvslotten

Laglotten är enligt ovan hälften av arvslotten. För att åskådliggöra det enkelt: antag att det efter avdrag för eventuella skulder din far haft finns en miljon kronor kvar att ärva. Som enda arvinge skulle du då ärvt en miljon kronor. Om din far testamenterat bort alltihop till sin sambo kan du begära jämkning av testamentet och ha rätt till hälften av arvslotten (i räkneexemplet således en halv miljon kronor).

För att få ut din laglott krävs det att du begär jämkning av testamentet när din far går bort. Jämkning måste ske inom sex månader från att du tagit del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Begär du inte jämkning inom sex månader från att du tagit del av testamentet kan du inte komma i efterhand och begära din laglott. Jämkning kan ske antingen genom att du riktar ditt anspråk direkt mot testamentstagarna eller att du väcker talan mot dem. Mest praktiskt brukar vara att framställa ditt anspråk på laglotten i samband med bouppteckningssammanträdet. Då antecknas anspråket i bouppteckningen.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (452)
2021-07-26 Vem ärver om ena bröstarvingen är avliden?
2021-07-25 Kan jag reglera hur mycket mina barn ska ärva?
2021-07-24 Har jag rätt till arv efter min far om han givit bort en fastighet i gåva till sin särbo?
2021-07-21 Kan min förälder göra mig arvslös?

Alla besvarade frågor (94462)