Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?

2019-11-28 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Kan man komma undan kronofogden om man fortsätter vara bosatt i Sverige men pendlar till grannlandet o jobbar där? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som som att du vill veta huruvida du kan komma undan att få pengar eller egendom utmätt för en skuld av skuld av kronofogden genom att arbeta i utlandet (men bo i Sverige). Jag utgår i mitt svar, baserat på vad som framkommer i din fråga från att du har dina tillgångar i Sverige.

Vad säger lagen?

Regler som avser kronofogdens möjligheter att mäta ut egendom finner man framförallt i utsökningsbalken (UB). Enligt 4:2 UB får egendom som inte är uttryckligen undantagen i UB eller i andra lagar och författningar utmätas. Sådant som är undantaget från utmätning framgår bland annat av 5 kap UB. Några exempel på saker som undantas är kläder och annat som används av den skuldsatte endast för personligt bruk (så länge det inte rör sig om ytterst exklusiva kläder med högt andrahandsvärde, dessa kan mätas ut ändå), bostadsrätt i som den skuldsatte bor i (om ej särskilt högt värde), möbler och arbetsredskap. Huvudregeln är alltså att det mesta med ekonomiskt värde kan utmätas av kronofogden, med en del undantag som finns i lag.

Kronofogden kan dock inte hur som helst utmäta tillgångar som inte finns i Sverige. Detta eftersom att kronofogden är en svensk myndighet. Det finns dock avtal på plats mellan olika länder för att möjliggöra samarbeten mellan kronofogden och motsvarande myndigheter utomlands.

Bedömningen i ditt fall

Av din fråga framgår att du vill bo kvar i Sverige och jobba utomlands. Detta kommer inte hindra kronofogden från att mäta ut eventuella tillgångar som får mätas ut om de finner att det är lämpligt. Om dina tillgångar skulle vara placerade utomlands är det mer komplicerat, kronofogden kan inte direkt mäta ut sådana tillgångar. Men de kan antagligen använda sig av något av de samarbetsavtal som finns på plats mellan olika länder för att kunna få sådan egendom utmätt ändå.

Sammanfattningsvis kan sägas att du med största sannolikhet inte kommer undan kronofogden genom att jobba i utomlands medan du bor i Sverige.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll