Kan man som ägare i ett enmansaktiebolag utse sin hustru till suppleant?

2019-04-07 i Bolag
FRÅGA
Hej!Tacksam för svar på detta spörsmål:En bekant har ett enmansaktiebolag där jag är suppleant. Styrelsen består alltså av 2 personer. Om jag nu nu vill avgå som suppleant kan ägaren då ta in sin hustru i mitt ställe?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav för att tillsätta en suppleant

I 8 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL) framgår att en styrelse med färre än tre ledamöter måste utse minst en suppleant. I samma bestämmelse andra stycket framgår även att vad som stadgas om styrelseledamöter gäller även för suppleanter. För att tillsätta en ny suppleant så behövs beslutet fattas vid en bolagsstämma om inte annat medges med stöd av bolagsordningen (8 kap. 8 § ABL).

Minst halva styrelsen måste vara bosatt inom EES (8 kap. 9 § ABL). Ytterligare hinder för att utses till suppleant är om personen är underårig, satt i konkurs eller under förvaltare eller har förlagts med näringsförbud (8 kap. 11 § ABL). Ytterligare hinder vilka inte är direkt relevanta består i att juridiska personer ej får bara suppleant och ej heller så kallade målvakter, dvs om någon lånar ut sitt namn för att bära styrelseansvaret i oseriösa företag (8 kap. 10 § respektive 12 § ABL).

Sammanfattning

Det torde alltså inte vara några problem att tillsätta din bekants hustru som suppleant om hon uppfyller ovan nämnda krav och hon tillsättas via en bolagsstämma.

Hoppas mitt svar har varit hjälpligt och lycka till!

Med vänligt hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (643)
2020-05-29 Informationsskyldighet vid vinstutdelning
2020-05-28 Hur länge ska arkiveringen sparas efter ett skiftat dödsbo vid enskild näringsverksamhet?
2020-05-27 Avvikande mening i aktiebolags styrelseprotokoll
2020-05-26 Vad händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet?

Alla besvarade frågor (80615)