Kan man söka asyl i Sverige på grund av sjukdom?

2019-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min mamma (59 år) kom till Sverige 2015 som anknytning till mig, hon tog hand om min psykisk sjuka morbror (45 år) och hans familj som är fru och fyra mindreåriga döttrar innan hon kom till Sverige. Nu har han blivit mycket sämre som han inte ens kan förflytta sig själv och har på grund av det fått lymfodem och massa andra sjukdomar, jag jobbar som undersköterska och därför känner till symptomena. I mitt hemland finns inte någon hemtjänst, personlig assistans, eller annan vård och omsorg som erbjuds av staten till sådana personer som min morbror. Frun kan inte längre klara sig ensam med honom. Jag undrar därför om min mamma kan söka asyl till min morbror bara på grund av hans sjukdom och humanitära skäl. Enligt vård- och omsorgslagen har jag för mig att ingen får vara lämnas utan vård och behandling.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I utlänningslagen finns de grunder som kan ge rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Av 5 kap 1 § utlänningslagen framgår att en person som anses som flykting (4 kap 1 § utlänningslagen) eller alternativt skyddsbehövande (4 kap 2 § utlänningslagen) alltid har rätt till uppehållstillstånd. Som jag förstått det är det dock svårt att anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande endast på den grunden att man inte kan få vård i sitt hemland.

Av 5 kap 6 § utlänningslagen framgår att man kan få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter, om ingen annan grund för uppehållstillstånd finns. Har din morbror inte något som gör att han kan ses som flykting eller alternativt skyddsbehövande, kan han därför få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Vid bedömning av om synnerligen ömmande omständigheter föreligger, ska hänsyn tas till bland annat sökandens hälsotillstånd, situationen i hemlandet och sökandens anpassning till Sverige.

Är din morbror allvarligt sjuk, och kan inte den vård han behöver erbjudas i hans hemland, samt har han vistats i Sverige under lång tid, finns det en chans för honom att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Dock ska bedömningen av om sådana omständigheter föreligger vara väldigt restriktiv, vilket gör att situationen måste vara ganska allvarlig för att uppehållstillstånd ska beviljas på den grunden.

För tillfället gäller också begränsningslagen framför utlänningslagen. Enligt 11 § begränsningslagen gäller att ett uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter endast får beviljas om det skulle strida mot ett internationellt konventionsåtagande att inte ge uppehållstillstånd. Detta betyder att det måste strida mot exempelvis Barnkonventionen, mänskliga rättigheter eller Europakonventionen att inte ge din morbror uppehållstillstånd. Detta gör prövningen ytterligare restriktiv.

Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Vill du ha tydligare svar på om din morbror kan få uppehållstillstånd på grund av sin sjukdom och vägledning i ansökan om uppehållstillstånd, rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.se.

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll