Kan man slippa straff om man hävdar att man begick brottet på grund av grupptryck?

Hej jag undrar vilka giltiga försvar man kan ha mot en polisanmälan om stöld/snatteri?

Vi säger att man ger någon man känner "kompispris" när man jobbar som kassör, men också att den personen ger tillbaka när den står som kassör genom att göra samma ska. Kan man yrka att det är tex. grupptryck/utanförskap?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag bara klargöra att det inte rör sig om stöld eller snatteri (numera ringa stöld) att ge ett kompispris till någon. Förutsatt att kassören inte har rätt att ge en sådan rabatt kan det röra sig om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken). Detta har dock ingen betydelse när det gäller din fråga.

En invändning om att brottet begicks på grund av grupptryck eller utanförskap torde i de flesta fallen inte vara framgångsrik. Var och en har som utgångspunkt ansvar för sina egna handlingar. Det är endast om brottet begicks på grund av t.ex. hot eller utnyttjande av gärningspersonens oförstånd som en liknande invändning kan fungera.

Ett exempel: Om A stjäl en cykel på grund av att B hotar A med en pistol kan A som utgångspunkt inte dömas för stöld. I praktiken är det ju B som begår brottet, även om A utför den fysiska handlingen.

Exakt vad du menar med "utanförskap" vet jag inte, men jag antar att du menar att gärningspersonen begår brottet på grund av att hen vill känna sig inkluderad i en grupp. En sådan invändning kommer en domstol helt att bortse ifrån.

Andra invändningar som kan fungera är t.ex. att brottet begicks oavsiktligen. Den som t.ex. trodde att hen hade rätt att ge ett kompispris kan inte dömas för brott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo