Kan man skriva testamente vid demens?

2015-12-06 i Testamente
FRÅGA
HejMin ensamstående mor är dement och har inget testamente, vad jag vet.Jag är enda sonen och är gift, inget äktenskapsförord mellan oss finns.Vi har en son tillsammans.Kan min mor skriva ett testamente trots sin sjukdom?Om hon avlider och inget testamente existerar vad gäller då?Närmast i släktled har jag tre kusiner
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Att din mor är dement utesluter inte i sig att hon skulle kunna skriva ett testamente. Om hon skriver ett testamente utan att vara påverkad av sjukdomen, så är testamentet giltigt förutsatt att formkraven också är uppfyllda. Om din mor inte skriver något testamente är det du som ärver hennes egendom.

Jag föreslår att du pratar med din mors läkare för att höra dennes bedömning kring om din mor kan skriva ett ett testamente utan påverkan av hennes demenssjukdom.

Utredning

Frågor kring testamente och arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB).

Kan din mor skriva ett testamente trots sin demenssjukdom?

För att ett testamente ska vara giltigt så måste vissa formkrav vara uppfyllda, exempelvis ska testamentet vara skriftligt och bevittnat av två personer, annars är testamentet inte gällande se ÄB 10:1 och ÄB 13:1. Just demens påverkar dock inte främst möjligheterna att nå formkraven för ett testamente.

Av ÄB 13:2 framgår istället vidare att ett testamente inte gäller om det har upprättats under påverkan av en psykisk störning. Demens diskvalificerar inte i sig någon från att skriva ett testamente, eftersom även om man har demens kan man ha längre eller kortare stunder när man förstår vad som händer i nuet och således kan skriva ett testamente utan att vara påverkad av sjukdomen. Demens kan alltså vara en psykisk störning som påverkar testamentets upprättande, men man måste göra en bedömning i det enskilda fallet. För att man ska kunna skriva ett giltigt testamente måste man helt enkelt förstå vad man gör när testamentet skrivs.

Vad gäller om din mor avlider utan att ha skrivit något testamente?

Av ÄB 2:1 framgår att närmaste arvingar är arvlåtarens avkomlingar. Detta innebär att du, som din mors enda son (vilket jag tolkar som din mors enda barn) ärver all din mors egendom om din mor inte skriver något testamente.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2607)
2020-09-28 Hur kan jag ta över min mormors hus när hon går bort?
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente

Alla besvarade frågor (84471)