Kan man skriva livslånga avtal?

2017-12-22 i Avtal
FRÅGA
Hej,har några funderingar jag grubblat på.1.Hur långa avtal får man skriva? Är det möjligt att skriva ett livslångt avtal på något?2.Får man skriva avtal som inte kan sägas upp? 3. Kan man kombinera 1 och 2 ovan. T.ex. skriva ett livslångt avtal som ej kan sägas upp. Med andra ord har man bundit något permanent till ett villkor. Är sånt möjligt?Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En av de mest grundläggande principerna i svensk avtalsrätt är avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att ingen är skyldig att ingå avtal och dels att man är fri att teckna avtal med vem man vill och på vilka villkor som helst. Det finns dock vissa undantag från denna princip. Avtalet får inte bryta mot någon lag och när det gäller till exempel fastighetsaffärer och testamenten så finns legala formkrav som måste följas. Dessa är tvingande och innebär alltså att avtalet blir ogiltigt om inte de legala formkraven är uppfyllda. Avtalsparterna kan även själva komma överens om att avtalet ska ingås på ett visst sätt, dessa krav kallas avtalade formkrav.

Även om man är fri att ingå i princip vilket typ av avtal man vill så kan avtalet alltid prövas i domstol. Det innebär att avtalet ändå kan ses som ogiltigt, antingen i sin helhet eller endast en viss del. Då blir parterna inte längre bundna av den del av eller hela avtalet som har förklarats ogiltig av domstolen.

Detta innebär sammanfattningsvis att du kan skriva hur långa avtal som helst, du kan skriva avtal om (nästan) vad som helst och med vilka villkor du vill. Så länge båda parter har en vilja att bli bundna av avtalet så kan du alltså skriva ett avtal som är livslångt och som inte går att säga upp. Din motpart kan dock alltid vända sig till domstolen för att få avtalet prövat och då skulle domstolen kunna göra den bedömningen att avtalet ska vara ogiltigt i sin helhet eller endast till viss del.

Regler om avtal finner du i Avtalslagen.

Vill du ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist?

Om du vill ha mer rådgivning eller boka tid med en jurist så kan du ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna Matsdotter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1562)
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?
2021-11-11 Hjälp att utforma bodelningsavtal
2021-11-10 Täcker framtidsfullmakten försäljning av lägenhet?

Alla besvarade frågor (97355)