Kan man skriva gåvobrev och ändå skriva att det är ett förskott på arv?

2019-06-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Om jag förstår det rätt är det framförallt när en gåva EJ ska betraktas som förskott på arv som man ska skriva gåvobrev. Men kan man skriva gåvobrev ändå och skriva att det ÄR ett förskott på arv ? Tänker att övriga bröstarvingar ska veta att att så har skett och att det finns dokumenterat för att minimera risken för diskussioner kring detta senare.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är ok att skriva gåvobrev och skriva att det är förskott på arv. Regler om gåvor hittas i gåvolagen och regler om förskott på arv hittas i ärvdabalken. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om gåvobrev och förskott på arv för att sedan gå vidare till att besvara din fråga.

Om gåvobrev och förskott på arv
Gåvobrev
Ett gåvobrev skrivs när man vill ge bort egendom och man vill att överlåtelsen ska regleras på något vis. Ett gåvobrev kan alltså fungera endast som ett "bevis" eller "dokumentation" på att en gåva faktiskt givits och det möjliggör även för gåvogivaren att ställa upp vissa villkor.

Ett gåvobrev kan (precis som du skriver) vara ett sätt att minimera risken för en eventuell arvstvist då man kan skriva i gåvobrevet om gåvan ska ses som förskott på arv (eller inte), som enskild egendom eller om det finna andra krav kring gåvan.

Förskott på arv
Det finns en presumtion för att när en förälder ger en gåva till sitt barn så ska det ses som förskott på arv. Det innebär alltså att om inget annat är bestämt så ska varje gåva från förälder till barn ses som förskott på arv. Presumtionen motiveras med att lagstiftaren utgått från att föräldern vill att alla barnen i slutändan ska få lika mycket.

Om en förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskott på arv ska det uttryckligen framgå. Vanligtvis görs detta genom gåvobrev men det finns egentligen inget formkrav utan man kan uttrycka det hur som helst.

Kan man skriva gåvobrev och skriva att det är ett förskott på arv?
Korta svaret på frågan är ja, man kan skriva ett gåvobrev och i brevet förtydliga att gåvan är förskott på arv. Det finns inget hinder mot att ha ett sådant villkor i gåvobrevet utan sådana villkor kan till och med rekommenderas om man vill minska risken för en eventuell arvstvist.

Det kan tilläggas att om du inte skriver något gåvobrev och inte uttalar dig om huruvida en gåva ska vara förskott på arv eller inte så kommer gåvan automatiskt att ses som förskott på arv. Det är alltså inte nödvändigt att vidta några åtgärder eller upprätta handlingar men man kan göra det ändå för tydlighetens skull. Det är tvärtom om man inte vill att gåvan ska vara förskott på arv då det uttryckligen måste framgå.

Slutligen ska sägas att om du behöver hjälp att upprätta ett gåvobrev så finns Lawlines avtalstjänst där du kan skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev online. Det finns också en möjlighet att boka tid med en av våra jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1032)
2019-10-19 Kan man få förskott på arv?
2019-10-19 Hur beräknas arvet när förskott av arv givits?
2019-10-16 Räknas lägenhet i gåva som förskott på arv?
2019-10-16 Särkullbarn som fått förskott på arv

Alla besvarade frågor (73801)