Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?

2021-03-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Min svärfar vill skriva ett testamente till sin sons fördel. Svärfar har en avliden dotter som i sin tur har tre barn.Dessa har han inte någon kontakt med, barnbarnen har han aldrig träffat. Hur skriver han om han vill att dom endast ska få sin del som dom har laglig rätt till och inget mer ? Det gäller pengar som han har på banken.Eller är det lättast att han skriver över pengar när han lever och är detta möjligt att göra en kontoöverföring ?Hur bör han göra?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Är dotterns barn arvsberättigade?

Bröstarvingar, dvs den avlidnes barn, har alltid rätt till minst 50% av sin legala arvslott, se 7 kap 1 § ÄB. Det innebär att om den avlidne har två barn och kvarlåtenskapen är 10 000, har varje barn rätt till 5 000. Om den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap har varje barn fortfarande rätt till 50% av sin arvslott, dvs 2 500 var. Huvudregeln är att endast bröstarvingar har rätt till sin laglott och behöver jämka testamentet för att få ut denne, se 7 kap. 3 § ÄB. Om den avlidnes barn avlidit, tillhör barnets barn den första arvsklassen. Det beror på att det i svensk rätt finns en så kallad istadarätt. Istadarätten är rätten att träda in i sin förälders ställe om denne avlidit. Den avlidnes barn blir då legala arvingar och bröstarvingar. Detta innebär att dotterns barn räknas som bröstarvingar och har således samma rätt till arv enligt sin mor enligt lag, 2 kap. 1 § andra stycket ÄB.

Kan en gåva utgöra arv?

Det finns en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas, 7 kap 2 § ÄB. Det är alltså möjligt för en gåva att räknas som förskott på arv. Mottagaren får sitt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet.

För säkerhets skull kan det då vara bra att teckna ett gåvobrev. Gåva innefattar samma formkrav som ett köpebrev, se 4 kap 29 § Jordabalken (JB). För att gåvan skall vara giltig krävs att det dokumenteras ett gåvobrev som bevis för överlåtelsen. Precis som i en köpehandling måste gåvobrevet innehålla gåvotagare, gåvogivare samt uppgifter kring vad gåvan innefattar.

För att ett förskott på arv skall täcka hela arvslotten är det viktigt att summan representerar den procentsats av kvarlåtenskapen som dotterns barn är berättigade, något som kan vara svårt att räkna ut på förhand då det är svårt att veta till vilket värde den avlidnes kvarlåtenskap kommer att värderas, när personen väl avlidit. Gåvan kan ges via banköverföring men jag råder dig som sagt att upprätta gåvobrev för att minimera risk för missförstånd eller bevissvårigheter vid framtida eventuella oklarheter.

Sammanfattningsvis betyder detta att dotterns barn är berättigade arv men att en gåva räknas som förskott på arv och ditt förslagna förfarande är möjligt. Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?