Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom?

2019-05-02 i Enskild egendom
FRÅGA
Maken och jag gifte oss 1989. Han har två särkullbarn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn. Alla barn är vuxna nu. Maken är 72 år, jag är 55 år.Om jag går bort först så är det inget problem. Allt mitt går till maken och så ska det vara. Sen ärver barn och särkullbarn då han har gått bort.Om han går bort först så är ju allt vi äger tillsammans sk giftorättsgods vad jag har förstått och måste då delas ut i en laglott till särkullbarnen. (Vi tänker skriva ett testamente där särkullbarnen bara får sin laglott om maken går bort först.)Jag vill börja spara seriöst för att ha en del efter pensionen men har ingen lust att slita för att giftorättsgodset ska öka och därmed laglotten till särkullbarnen. Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom så att de tillgångarna inte är med och delas om maken dör? Min enskilda egendom går ju till maken ifall jag skulle gå bort först så då får han allt, precis som jag vill.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord kan de föreskriva vilken egendom som ska utgöra enskild egendom. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Pengar

Vad gäller äktenskapsförord kan man föreskriva att ett helt konto ska utgöra enskild egendom. Det är då viktigt att detta inte sammanblandas med giftorättsgods, för då finns risken att allt bedöms som giftorättsgods för att det inte går att urskilja vad som är vad. Man bör alltså inte föreskriva att sitt "vanliga" konto ska utgöra enskild egendom utan snarare öppna ett nytt konto som man bestämmer ska utgöra enskild egendom.

Aktier/fonder

Äktenskapsförord måste vara tydligt specificerade och individualiserade. Man bör således inte kunna föreskriva att "alla aktier" ska utgöra enskild egendom, utan specificera exakt hur många andelar det är. Som huvudregel gäller även att avkastning på enskild egendom blir giftorättsgods. Det krävs att makarna särskilt föreskriver att även eventuell vinst på aktierna ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Upprätta äktenskapsförord

Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Därefter ska det registreras hos Skatteverket och blir därmed giltigt (7 kap. 3 § ÄktB).

Vi på Lawline erbjuder hjälp att upprätta äktenskapsförord, den tjänsten hittar ni här.

Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (341)
2019-09-29 Vad händer om enskild egendom används för köp av hus?
2019-09-11 Enskild egendom vid arv
2019-09-08 Ärver barn enskild egendom?
2019-08-30 Enskild egendom genom testamente

Alla besvarade frågor (73804)