Kan man skjuta upp en bröstarvinges arvsrätt?

2017-10-29 i Testamente
FRÅGA
Min sambo och jag har två vuxna barn vardera. Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi stipulerar att den överlevande parten får tillgång till all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, och att arvingarna får ut sitt arv när båda gått bort. Vi äger tillsammans en bostadsrätt och en sommarstuga och vi har båda ett sparkapital på ca 350000 vardera. Vad händer när en av oss avlider? Kan man skjuta upp arvsrätten? Vad betyder fri förfoganderätt?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt, istället för att den efterlevande maken ärver egendomen vilket gäller för gemensamma barn. Gemensamma barn får då efterarvsrätt och får ut sin del av arvet först när den efterlevande maken avlider. Om man är sambor behandlas både gemensamma barn och särkullbarn som särkullbarn i ärvdabalkens mening.

Genom ett testamente har man möjlighet att välja till vem ens arv ska gå. Sambor har ingen arvsrätt efter varandra, och den enda möjligheten att ärva varandra är att upprätta ett testamente. Om testamentet är upprättat på rätt sätt gäller det framför de vanliga arvsreglerna i ärvdabalken och sambolagen. Det finns dock ett undantag. Detta är bröstarvingarnas rätt till laglott, enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av den arvslott man hade haft rätt till om inget testamente fanns, och denna laglott har bröstarvingarna alltid rätt till vad det än står i ett testamente.

Detta innebär att särkullbarn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt, även om det finns ett testamente. Resterande del kommer i ert fall att tillfalla den efterlevande sambon med fri förfoganderätt (eftersom att testamentet anger det), och barnen kommer att få ut den del de inte redan fått ut när den efterlevande sambon avlider. Barnen har dock en möjlighet att avstå från arvet till förmån för den efterlevande sambon, och då få hela sitt arv när den efterlevande sambon avlider.

Man kan alltså skjuta upp en del av arvsrätten, men inte hela. Man kan också i testamentet lämna önskemål om att barnen ska avstå från arvet, men det är deras val. För att få ut sin laglott direkt krävs att man påkallar jämkning av testamentet, enligt 7 kap. 2 § ÄB.

Att man ärver med fri förfoganderätt innebär att man har rätt att göra i princip vad man vill med egendomen, förutom att testamentera bort den, enligt 3 kap. 2 § 2 st. ÄB. Motsatsen är full äganderätt, och då får man göra precis vad man vill med egendomen.

När någon av er avlider kommer alltså barnen till den som avlidit att ha rätt att få ut en fjärdedel var av arvet efter den avlidne (hälften av hälften), och resten kommer att gå till den efterlevande sambon med fri förfoganderätt. Dessa barn kommer då att ha efterarvsrätt på den del som de inte fick ut direkt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2930)
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente

Alla besvarade frågor (95727)