Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

FRÅGA
Hej! En boutredningsman tar ut 180.000 kr från ett dödsbo i arvode och har förhala allt tidsmässigt och svara aldrig på frågor! Dessutom tömmer hon dödsboet på pengar! Städ räkning på 30.000 kronor! Redovisar inte heller räkningar och inga svar trots en massa mail via ombud till henne? Hon svarar glatt de andra vi är i tvist med... Vi anser att hon är jävig gällande fördelning av arv och allt som varit i detta ärende! Vad är skäligt när det gäller en boutredningsman? Hur går vi vidare? Ingen ska bli utsatt för det vi blivit utsatta för!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Entlediga en bouppteckningsman

En boutredningsman ska förvalta boet och sköta det med den omsorg och insikt som uppdraget kräver (19 kap. 1 § och 3 § ÄB). En boutredningsman som är olämplig för sitt uppdrag kan entledigas, alltså skiljas från uppdraget. En boutredningsman kan vara olämplig om denne visat vårdslöshet eller försumlighet vid sin förvaltning, till exempel genom att dra ut på tiden i onödan. Om en boutredningsman orsakat skada för dödsboet eller någon av dödsbodelägarna är denne skyldig att ersätta skadan (19 kap. 18 § ÄB).

De vars rätt är beroende av utredningen boutredningsmannen ska göra, så som dödsbodelägare, kan begära att boutredningsmannen entledigas (19 kap. 5 § andra stycket ÄB). En sådan begäran ska göras till tingsrätten. Om en boutredningsman entledigas ska istället en annan utses som tar över uppdraget.

Din situation

Det är svårt för mig att bedöma om boutredningsmannen i ditt fall beter sig på ett sätt som är skäligt eftersom jag inte känner till alla omständigheter. Det låter dock inte som att allt fungerar så som det bör göra. Därför rekommenderar jag dig att vända dig till tingsrätten för vidare hjälp. Då kan du, om du vill, begära att boutredningsmannen ska entledigas så att en ny boutredningsman kan ta över uppdraget istället.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig vidare! Mvh,

Emma Johannesson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95801)