Kan man själv välja en god man eller förvaltare?

2017-05-13 i God man
FRÅGA
Hej. Jag sköter sedan ett par år tillbaka min mammas räkningar och har fullmakt på hennes bank. Det visade sig att hon inte skött sina räkningar som hon sa och låg efter ned hyra och andra räkningar hamnade hos inkassobolag och en gick hela vägen till kronofogden. Nu tror min mor att hon klarar det själv igen, men det kommer inte att gå bra.På 2,5 år har hon lagts in på sjukhus 3 gånger av olika anledningar. Hon vill inte göra en minnesutredning för hon vill inte veta om hon har begynnande demens. Hon vill inte ha någon främmande att sköta hennes ekonomi. Kan hon själv välja god man ev. förmyndare om hon inser sina brister?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).

God man och förvaltare
Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. I det fall din mamma föreslår en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Din mamma har således en möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägra krav vad avser ställföreträdarens lämplighet.

Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i dem flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register. Svaret beror på vem din mamma vill utse och om denna personen vill bli god man eller förvaltare samt att personen är lämplig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (528)
2021-07-15 Ansökan om god man
2021-07-05 Kan kommunen tvinga god man att stanna kvar i uppdraget hur länge som helst?
2021-07-04 Får en God man öppna och läsa en kopia av ett testamente, (orginalet i bankfacket), innan huvudmannens bortgång ?
2021-06-30 Kan en god man godkänna medlemskap?

Alla besvarade frågor (94175)