FrågaFAMILJERÄTTGod man13/05/2017

Kan man själv välja en god man eller förvaltare?

Hej. Jag sköter sedan ett par år tillbaka min mammas räkningar och har fullmakt på hennes bank. Det visade sig att hon inte skött sina räkningar som hon sa och låg efter ned hyra och andra räkningar hamnade hos inkassobolag och en gick hela vägen till kronofogden. Nu tror min mor att hon klarar det själv igen, men det kommer inte att gå bra.

På 2,5 år har hon lagts in på sjukhus 3 gånger av olika anledningar. Hon vill inte göra en minnesutredning för hon vill inte veta om hon har begynnande demens. Hon vill inte ha någon främmande att sköta hennes ekonomi. Kan hon själv välja god man ev. förmyndare om hon inser sina brister?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man och förvaltare finns främst reglerat i 11 och 12 kap i Föräldrabalken (FB).

God man och förvaltare
Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person, FB 11:12. I det fall din mamma föreslår en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget. Din mamma har således en möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Däremot framgår det av förarbetena till lagen att detta inte betyder att rätten eller överförmyndaren får ställa lägra krav vad avser ställföreträdarens lämplighet.

Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs, FB 11:12 st. 2. Här kontrolleras i dem flesta fall såväl belastningsregister som Kronofogdemyndighetens register. Svaret beror på vem din mamma vill utse och om denna personen vill bli god man eller förvaltare samt att personen är lämplig.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000