Kan man själv som boendeförälder besluta om byte av förskola trots gemensam vårdnad?

2017-11-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag vill byta till en annan förskola inom kommunen med samma inriktning/pedagogik, men pappan jag inte bor ihop med vill inte. Enligt kommunen får jag ensam inte besluta om byte pga. att jag inte är boendeförälder eftersom barnet bor hos båda föräldrarna dvs. har växelvis boende. Enligt dom i Tingsrätten har jag och pappan gemensam vårdnad, barnet är varaktigt boende hos mig och har umgänge med pappan under en period av 4 nätter under tvåveckorsperioder. Barnet är också folkbokfört hos mig, jag får underhållsbidrag av pappan och är betalningsansvarig för nuvarande förskoleplats. När anses man vara boendeförälder? När anses barnet ha växelvis boende? Får jag besluta om byte av förskola?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge hittar du i 6 kap. Föräldrabalken (FB).

När anses du vara boendeförälder?
Det kan ibland vara svårt att dra en gräns mellan när boendet anses vara växelvis och när den ena föräldern anses vara boendeförälder. Det brukar räknas som växelvis boende när barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. HD har uttalat ungefär en tredjedel av tiden som en riktlinje för när det gills som boendeförälder och förälder med umgänge istället för växelvis boende.

I ditt fall är det flera saker som pekar på att du är boendeförälder och pappan har umgänge.

-Det verkar som att det finns en dom på det.
-Barnet är folkbokfört hos dig.
-Tiden barnet bor hos pappan verkar vara mindre än en tredjedel.
-Pappan betalar underhållsbidrag till dig. Underhållsbidrag utgår vid gemensam vårdnad nämligen som huvudregel inte vid växelvis boende (FB 7:2).

Vårdnaden spelar roll för bytet av förskola
Det är viktigt att hålla isär frågor om boende och vårdnad. Vad som har betydelse för bytet av förskola är vårdnaden om barnet. Ni har som vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter (såsom skolfrågor) (FB 6:11). Eftersom ni har gemensam vårdnad ska vårdnaden också utövas av er gemensamt. Beslut gällande mer vardagliga frågor (den dagliga omsorgen) kan fattas av en av er ensam men när det gäller ett byte av förskola, som är ett beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid, ska beslut fattas av er gemensamt (FB 6:13).

Vad kan du göra i förhållande till barnets bästa?
Barnets bästa ska alltid vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska tas till barnets vilja i förhållande till ålder och mognad. Barnets bästa innefattar en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a). Mitt råd är därför att försöka få klarhet i vad som är bäst för barnet och vad barnet helst vill om det är möjligt. Försök i första hand att resonera med pappan eftersom ni säkerligen båda två bara vill vad som är bäst för barnet. Kan ni inte komma överens om skolfrågan eller hur vårdnaden ska se ut så rekommenderar jag att ni vänder er till socialnämnden inom kommunen som kanske kan hjälpa er. Det finns t.ex. en möjlighet att få hjälp att komma överens genom så kallande samarbetssamtal (FB 6:18).

Skulle ni uppleva väldigt stora samarbetssvårigheter finns möjligheten att få ensam vårdnad istället för gemensam. Detta kan du genomföra antingen genom att avtala om det med pappan och sedan få avtalet godkänt av socialnämnden (FB 6:6) eller genom dom (FB 6:5).

Hoppas att detta var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?