Kan man sätta in sitt arv på någon annans konto?

Hejsan!

Min sambo väntar in pengar efter ett arv från sin avlidne far. Hon bad mig att kontakta er om detta. Det är så att då när det blir aktuellt att pengarna ska sättas in /föras över från bouppteckningsmannen så vill hon inte ha dessa pengar på sitt konto utan det hon vill är att de skall föras över direkt till min dotter pga vissa orsaker. Kan hon begära att bouppteckningsmannen sätter in pengarna på någon annans konto än sitt eget,till en person som ej är arvtagare? Är det lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

För att kunna svara på din fråga så utgår jag från två olika situationer så du med större sannolikhet får svar på det du funderar över. I alternativ 1 kommer jag utgå från att det finns skulder hos kronofogden och det är därför som hon vill föra över pengarna för att skydda dem, därför att det påverkar om det är att se som lagligt eller inte. I alternativ 2 svarar jag på din fråga utgående ifrån att inte skulder finns och hur hon då kan ge sitt arv till din dotter. De aktuella lagrummen kommer vara Brottsbalken och Ärvdabalken.

1. Insättning av arv på någon annans konto när man har skulder

Det är nämligen så att genom att hon skulle föra över pengar till din dotter kan det anses vara att hon gör sig av med egendom som kan vara till skada för hennes borgenärer, vilket enligt brottsbalken kan vara straffbart. Brottet går under benämningen "Oredlighet mot borgenärer" (11 kap. 1§ Brottsbalken).

För att det ska bli tydligare vad det innebär så kommer jag lista de olika rekvisiten (kraven för att det ska vara straffbart) med en kort förklaring så ni har en möjlighet att se om det skulle kunna påverka er.

- Obestånd innebär din sambo i detta fall skulle ha skulder som hon inte kan betala i tid och det är inte bara ett tillfälligt problem. Ett annat ord för obestånd är insolvens.

- Påtaglig fara innebär att det är en överhängande risk att det kommer ske, i detta fall att hon skulle hamna i obestånd.

- Avhända sig egendom kan betyda som i detta fall att man sätter in pengar på någon annans konto, vilket blir som att hon gett bort pengar till henne. I andra fall kan det betyda att man till exempel säljer egendom.

- Betydande värde är främst kopplade till det ekonomiska värdet, i detta fall storleken på din sambos arv. I nuläget har betydande värde ansetts vara om det är värt mera än ett ¾ prisbasbelopp. I år (2017) är prisbasbeloppet 44 800 kr, vilket innebär att överstiger värdet (44 800 x 0,75) 33 600 kr så är det av betydande värde.

Värt att notera är att det krävs ett uppsåt att undanhålla tillgångarna, vilket det skulle kunna sägas finnas i detta fall om jag förstått dig rätt. Då hon skulle föra över pengar till din dotters konto som ett sätt att skydda att pengarna inte går åt borgenärerna.

Befinner hon sig alltså i denna situation är min rekommendation att hon avhåller sig ifrån att föra över pengarna till din dotter då hon riskerar att handla straffbart.

2. Överlåta eget arv till valfri person

Skulle det vara så att det inte är på grund av ovanstående orsaker finns det en möjlighet att genomföra det. Detta eftersom hon är en arvtagare och därmed en dödsbodelägare och får själv bestämma över sitt arv. Hon kan då välja att överlåta hela eller en del av sitt arv till din dotter. Överlåter hon hela sitt arv kommer din dotter ta över hennes plats som dödsbodelägare, överlåter hon en del kommer båda vara det. Det är tillåtet utan någon motprestation men även mot ersättning. Arvsöverlåtelser förekommer inte i Ärvdabalken men har accepterats. Mer information om detta hittar ni på Skatteverkets hemsida.

Hoppas du känner att du har fått ett svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia KinnunenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”