FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag29/05/2017

Kan man samäga en travhäst? Vad händer om vi inte kommer överens?

Kan man ha ett samägande avtal mellan en privatperson och ett företag? i så fall vad skall jag som privatperson tänka på? Det gäller köp av travhäst.

Med hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fundering.

Sammanfattat svar:
Det finns inga som helst problem att äga travhästen tillsammans med ett företag!
När man köper en travhäst med andra så startar man en form av "enkelt bolag" som gör att samäganderättslagen inte är tillämplig. Samägandet medför att all förvaltning kräver samtycke och att man inte exempelvis kan sälja sin del utan att andra delägare samtycker till det.
För samäganderättslagen finns det möjlighet till tvångsförsäljning med hjälp av tingsrätt. Det kan inte ske när det gäller enkla bolag och därför bör ni verkligen avtala innan om vad som ska hända om ni blir osams om förvaltningen av travhästen.
Hur ska den säljas? Till vilket pris? Är frågor som ni bör fundera på och försöka anpassa efter er situation.

Utredning:
Samägande styrs som huvudregel av lag om samäganderätt. När det kommer till samägande så krävs samtycke vid förvaltningen. Man får oftast inte vidta åtgärder gällande den samägda egendomen utan de andra ägarnas samtycke.
Ofta innebär det här exempelvis att två personer som äger en sak måste samtycka om att den ena ägaren ska sälja sin del, eftersom försäljning faktiskt är en del av förvaltningen av egendomen.

Kommer man inte överens slutar det ofta med att egendomen får tvångsförsäljas efter att någon av delägarna ansökt i tingsrätt. Vilket är lite omständigt eftersom det sker på auktion och beslutas av tingsrätt.

Det finns dock saker som är ännu mer omständigt. Och det är om den samägda egendomen kan anses utgöra ett s.k "enkelt bolag". Ett enkelt bolag uppstår om flera personer helt enkelt går samman och gör något för att få en vinst. Exempelvis äger en sommarstuga som man hyr ut, spelar på lotto varje vecka och turas om att lämna in lottoraden, eller äger en travhäst som ska ge vinstpengar...

Just det som du pratar om, att äga en travhäst träffas alltså inte av samäganderättslagen eftersom det här finns andra mer speciella regler som träder istället. Specifika regler gäller alltså före mer allmänna, vilket är en av de viktigaste grundprinciperna i juridik. Lex specialis derogat legi generali som det heter på latin eftersom principen är supergammal.
Istället gäller alltså Lag om handelsbolag och enkla bolag 4:1. (kallas ofta bolagslagen och förkortas BL)

Huvudregeln är även här att samtycke krävs för förvaltande av egendomen som alltså anses ingå i det enkla bolaget. Även här får man vidta vissa åtgärder som krävs och inte kan skjutas upp om man inte kan få tillåtelse. Exempelvis åtgärda en läcka i en fastighet när den andre delägaren är på semester och inte kan nås. BL 4:3.

I denna reglering finns dock ingen möjlighet till tvångsförsäljning. Istället får man helt enkelt försätta det enkla bolaget i likvidation när man inte är överens. Man kan dock avtala om vad som ska hända istället för lagen. BL 4:1.

Vad ni ska göra för att lösa problemet:
Det är alltså extremt fördelaktigt om ni i ett avtal redan nu faktiskt bestämmer vad som ska hända med hästen om ni inte är överens.
Att bestämma att någon av parterna ska köpa hästen för ett förutbestämt pris är inte så bra eftersom hästen kanske blir värd mer eller mindre än så, och då blir en sådan klausul väldigt dålig eftersom man då kan låtsas vara oense för att få möjlighet att köpa hästen billigt själv.


Ett bättre alternativ är då att man ska sälja den till utomstående på något vis, antingen genom auktion eller genom försäljning.
Eventuellt att den ska säljas på marknaden till lägst ett pris som en förutbestämd värderare av travhästar bestämmer. Då har man lagt ut värderingen på en utomstående part och det är alltså inget ni själva kan påverka då.

Här är det valfritt, men det är väldigt bra om ni så tydligt som möjligt bestämmer vad som ska hända om ni inte kommer överens eftersom det annars blir väldigt problematiskt.
Målet här är alltså att ni ska bestämma något som ni känner blir rättvist. men som inte riskerar att göra att den ena parten tjänar på att vara oärlig och låtsas vara oense.

Hoppas att detta har hjälpt dig till viss del och lämna gärna ett betyg på rådgivningen!

Mer hjälp?
Om du behöver hjälp med att exempelvis upprätta ett lämpligt avtal eller någon annan juridisk rådgivning så rekommenderar jag vår betalrådgivning och Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000