Kan man sälja in verktyg till ett aktiebolag man precis skapat och ta ut de 50 000 kronorna?

2017-06-12 i Bolag
FRÅGA
Hej! Vi ska nybilda ett aktiebolag. Vi har 50.000 till att bilda men måste flytta tillbaka dem omgående. Vi ska ha ett bygg aktiebolag. Vi äger många maskiner, verktyg sedan tidigare. Kan man skriva in det och kvitta mot pengarna vi tar ut?Mvh Marie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering.

Sammanfattat svar:
Det finns inga som helst problem att sälja verktygen till bolaget.
Det är precis som att en annan person skulle köpa verktygen av dig på blocket.
För att se det hela ur ett enklare perspektiv så kan du se det som att bolaget ska agera som om det köper verktygen av någon på blocket. Upprätta bokföringen därefter och skriv kvitto och liknande"
Detsamma kan hjälpa för dig.
Behandla det som om du säljer verktygen på blocket, värdera sakerna på ett normalt vis, se till att få betalt och få kvitto.
Då har du skött det hela så exemplariskt man kan och då ska inga problem alls uppkomma.
Olika typer av överlåtelser till underpriser och andra påhitt kan medföra skatteproblem men det låter inte som något du har nytta av eller är intresserad av.

Utredning:
Det som främst aktualiseras här är skatterättsliga regler som gäller överlåtelser mellan er som privatpersoner där målet är att skatt inte ska undvikas samt bolagsrättsliga regler som skyddar bolagets likvida medel efter överlåtelsen av verktygen.

Det finns två olika sätt att föra in egendom man äger i ett nyskapat aktiebolag.
1. Apportegendom
2. Sälja egendomen till företaget.

Att föra in egendom som apportegendom gör att man istället för att betala in 50 000 kr istället "betalar in" 50 000 kr värt i verktyg eller annan egendom i bolaget direkt. För att göra det krävs att egendomen som man vill föra in i bolaget värderas för att den ska godtas och för att bolaget ska registreras. Aktiebolagslag 2:19.
Det gör att det förfarandet är lite omständigt och därför är det enklare att följa alternativ två och först lägga in 50 000 kr i aktiebolaget som man sedan direkt efter registreringen använder för att köpa verktygen av sig själv.
Det registrerade bolaget är en egen person och därför kan bolaget efter registreringen köpa verktyg av er som ägare.

Det är därför helt rätt av er att först skjuta in 50 000 kr och sedan låta bolaget köpa egendom av er.

Skattereglerna:
När det gäller just byggföretag finns en hel del krångliga skatteregler.
Här aktualiseras dock främst skatteregler för er som privatpersoner och de syftar till att ni inte ska kunna sälja saker för billigt. Om ni säljer som privatpersoner blir det här knappast något problem eller om ni försöker hålla er till marknadspris.
Skattereglerna säger i huvudsak att om ni säljer verktygen till marknadspris eller det pris de är värderade till i exempelvis en enskild verksamhet ni redan driver, så är försäljningen okej. Säljs de billigare kan det dock anses som en slags koncernbidrag. (Om ni tidigare har en enskild verksamhet exempelvis, om så är fallet krävs dock mer förutsättningar för att avgöra om en överlåtelse kan bli skatterättsligt problematisk).

Här finns dock knappast något intresse hos er att sälja egendomen superbilligt till aktiebolaget eftersom ni då själva förlorar på det...
Försök därför sälj verktygen till ett vettigt pris som de exempelvis skulle säljas för på blocket.

Om ni känner för det kan ni även ge verktygen till bolaget, det är okej skattemässigt också.
Det skulle då betraktas som aktieägartillskott från er till bolaget och er anskaffningskostnad för aktierna vid en eventuell senare försäljning av aktiebolaget skulle inkludera både 50 000 kr samt värdet för verktygen ni tillfört som aktieägare... Det är dock lite långt ifrån din fråga så vi lämnar det därhän.

Regler gällande bolagets kapital:
Bolaget har ju i dagsläget 50 000 kr. Det är viktigt att detta kapital inte blir för lågt.
Om kapitalet blir under 25 000 kr så måste en kontrollbalansräkning upprättas och om man inte skjuter in mer kapital eller upptäcker mer kapital i bolaget så måste bolaget likvideras. ABL 25:13-17. Därför är det viktigt att verktygen ni skjuter in faktiskt har ett reellt värde.
Ni kan inte sälja in exempelvis en skruvmejsel för 50 000 kr. Bolaget ska då försättas i likvidation på grund av kapitalbrist nämligen.
Det finns dessutom en möjlighet att företrädarna för bolaget blir ansvariga för bolagets skulder om man medvetet fortsätter driva ett bolag som har likviditetsproblem som man känner till. ABL 25:18.
Det är därför viktigt att ni även för bolagets egen skull värderar tillgångarna relativt vettigt.

När ni väl sålt in tillgångarna i bolaget kommer bolaget att få göra värdeminskningsavdrag för dem och därför finns det egentligen viss vinning i att inte sälja in verktygen till bolaget för billigt.

Mer hjälp?
Om ni behöver mer hjälp med exempelvis aktieägaravtal eller skatterådgivning så kan jag rekommendera Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (731)
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?
2021-07-13 Försäljning av andel inom konsortium
2021-07-06 Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma
2021-07-02 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94327)