Kan man säkerställa att efterlevande part får bo kvar i bostaden?

2017-10-16 i Sambo
FRÅGA
Hej!Vi är ett par (inte gifta), 61 och 62 år gamla. Vi ska nu köpa en lägenhet tillsammans och undrar om vi på något sätt, genom dokumentation eller försäkring, kan underlätta för den andra vid ev dödsfall att bo kvar. Vi har båda barn i tidigare äktenskap.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Sambors gemensamma bostad

Det framgår av 1 § Sambolagen att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll är sambor. Ett samboförhållande upphör bland annat när den ena parten avlider, 2 §.

Sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. 3 § Med gemensam bostad avses . "fast egendom som samborna eller någon av dem äger om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål", 5§.

Om en part skulle avlida kan den andra parten begära bodelning av den gemensamma egendomen, 18§ . Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Principen är att all gemensamt förvärvade egendom ska delas lika mellan parterna. I detta fall faller eran bostad under gemensam bostad och därmed egendom som ska ingå i bodelning.

Den efterlevande parten har då möjlighet att överta bostaden helt mot avräkning på sin del av vad denne får ut genom bodelning, för att resten av kvarlåtenskapen ska gå till den avlidnes arvingar, era barn i detta fall. Detta då sambor inte har någon arvsrätt.

Ni kan även testamentera att ni önskar att den efterlevande parten ska ta över er del av bostaden och få bo kvar i denna.

Sammanfattningsvis så räknas detta som eran gemensamma bostad enligt sambolagen och vid ett eventuellt dödsfall kan den kvarlevande parten begära bodelning och på så sätt möjliggöra att få bostaden på sin lott. Det enklaste skulle i dagsläget vara att testamentera er del av bostaden till den andra parten. Jag skulle rekommendera er att upprätta testamenten där det framgår hur ni önskar göra med bostad vid ett eventuellt dödsfall.

Hoppas att ni har fått svar på eran fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan, ställa en ny fråga alternativt vända dig till någon av våra andra tjänster:

Gratis telefonrådgivning på 08-533 300 04

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar http://www.lawline.se/ask_a_question

Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h http://www.lawline.se/ask_a_question

Boka tid med en jurist på 08-533 300 04

Med vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95782)