Kan man säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid om privatuthyrningslagen är tillämplig?

Hej, om man hyr ut rum i en villa är det en respektive tre månaders uppsägningstid enligt privathuthyrningslagen. Vad gäller för uppsägningstid om man hyr ut tidsbegränsat t ex en månad? Ett tidsbegränsat kontrakt behöver väl inte sägas upp, men om någon av parterna trots detta vill frånträda kontraktet i förtid.

Finns det någon kortaste tid för hyreskontrakt eller kan man t ex hyra ut en vecka och förnya kontraktet veckovis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vilken uppsägningstid som gäller om ena parten vill säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid, dels om det finns någon generell minimitid för ett hyresavtal.

Uppsägning av tidsbestämt hyresavtal i förtid
Om det är en privatperson som äger villan och inte hyr ut den som näringsverksamhet blir, precis som du skriver, lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) tillämplig på hyresförhållandet (1 § privatuthyrningslagen). Bestämmelserna i lagen är tvingande till hyresgästens fördel, avtalsvillkor som ger hyresgästen sämre rätt än vad lagen stadgar är alltså ogiltiga, enligt 2 § privatuthyrningslagen.

Huvudregeln är att ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens slut (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Enligt nästa mening i samma bestämmelse får dock avtalet sägas upp före denna tidpunkt. Enligt paragrafens andra stycke får hyresvärden, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Detta gäller både när hyrestiden är bestämd och obestämd. Hyresgästen får enligt samma stycke säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Nu nämnda regler om uppsägning i förtid får alltså ingen verkan om man bestämt hyrestiden till en månad, som du skriver i din fråga, eftersom hyrestiden då hinner ta slut innan tidsfristerna i 3 § privatuthyrningslagen har löpt ut.

Minimitid för hyresavtal
Det finns ingen lagstadgad minimigräns för hur lång en tidsbestämd uthyrning får vara.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000