Kan man säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid om privatuthyrningslagen är tillämplig?

2018-12-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, om man hyr ut rum i en villa är det en respektive tre månaders uppsägningstid enligt privathuthyrningslagen. Vad gäller för uppsägningstid om man hyr ut tidsbegränsat t ex en månad? Ett tidsbegränsat kontrakt behöver väl inte sägas upp, men om någon av parterna trots detta vill frånträda kontraktet i förtid.Finns det någon kortaste tid för hyreskontrakt eller kan man t ex hyra ut en vecka och förnya kontraktet veckovis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar vilken uppsägningstid som gäller om ena parten vill säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid, dels om det finns någon generell minimitid för ett hyresavtal.

Uppsägning av tidsbestämt hyresavtal i förtid
Om det är en privatperson som äger villan och inte hyr ut den som näringsverksamhet blir, precis som du skriver, lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) tillämplig på hyresförhållandet (1 § privatuthyrningslagen). Bestämmelserna i lagen är tvingande till hyresgästens fördel, avtalsvillkor som ger hyresgästen sämre rätt än vad lagen stadgar är alltså ogiltiga, enligt 2 § privatuthyrningslagen.

Huvudregeln är att ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens slut (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Enligt nästa mening i samma bestämmelse får dock avtalet sägas upp före denna tidpunkt. Enligt paragrafens andra stycke får hyresvärden, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Detta gäller både när hyrestiden är bestämd och obestämd. Hyresgästen får enligt samma stycke säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Nu nämnda regler om uppsägning i förtid får alltså ingen verkan om man bestämt hyrestiden till en månad, som du skriver i din fråga, eftersom hyrestiden då hinner ta slut innan tidsfristerna i 3 § privatuthyrningslagen har löpt ut.

Minimitid för hyresavtal
Det finns ingen lagstadgad minimigräns för hur lång en tidsbestämd uthyrning får vara.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsning,

Lovisa Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2108)
2021-12-01 Rökning i lägenhet och på uteplats
2021-12-01 Vad kan man göra åt störande grannar i en hyresrätt?
2021-12-01 What damages a tennant is obligated to compensate
2021-11-30 Vilka rättigheter har man som hyresgäst vid en badrumsrenovering?

Alla besvarade frågor (97596)