Kan man säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid?

2016-02-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Vi har studenter inneboende i vår villa som skrivit kontrakt med oss längre än 9 månader men nu vill bryta det och flytta tidigare, de har egen ingång och uteplats som de nyttjar själva. Kontraktet säger 1 månads uppsägning innan hyrestiden går ut. Nu säger de att de bara har 1 månads uppsägningstid trots att de bryter hyresavtalet 3,5 månader tidigare innan det löper ut. Är det enligt hyreslagen så undrar jag?Jag ser dem som hyresgäster med eget boende i villa och inte inneboende som jag uppfattar som hyra ett rum. Vi nyttjar alltså ingen del i bostadsutrymmet de hyr.Vi vill inte krångla med dem men det vore bra att få reda på vad som gäller ev. i fortsättningen. Tack på förhand!MVHKerstin
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresavtal som ingås på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § 2 st. 3 p. Jordabalk ).

Från denna huvudregel finns det ett viktigt undantag i 12 kap. 5 § 1 st. JB, nämligen att en bostadshyresgäst alltid har rätt att bli fri från hyresavtalet vid det månadsskifte som kommer närmast tre månader efter gjord uppsägning. Detta gäller även om hyrestiden är bestämd i förväg. Möjligheten finns i detta fall för hyresgästen att säga upp avtalet för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som kommer närmast tre månader efter gjord uppsägning.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll