Kan man säga upp ett lokalhyresavtal på bestämd tid i förväg?

2017-11-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Vi hyr en affärslokal i 2:a hand på 1 år med 3 mån uppsägning och 3 mån deposition av hyran. Om vi vill säga upp den tex efter 7 mån med 3 mån varsel, måste vi ändå hyra den 1 år och inte få tillbaka depositionen? Mvh
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (1970:994). Av 3 § andra stycket framgår att ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp att gälla. Här kan också nämnas att enligt 4 § andra stycket skall ett lokalhyresavtal där hyrestiden är längre än nio månader sägas upp för att upphöra att gälla nio månader i förväg. Men eftersom ni verkar ha avtalat en kortare uppsägningstid (tre månader) gäller den uppsägningstiden i stället. Reglerna ovan innebär sammanfattningsvis att ni inte kan säga upp lokalen i förtid utan att behöva betala deposition. Tänk på att ändå säga upp avtalet i god tid, alltså minst tre månader innan det upphör, så att ni inte behöver betala hyra längre än nödvändigt. Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2056)
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?
2021-09-12 Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?
2021-09-09 Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

Alla besvarade frågor (95665)