Kan man säga upp ett lokalhyresavtal på bestämd tid i förväg?

Hej. Vi hyr en affärslokal i 2:a hand på 1 år med 3 mån uppsägning och 3 mån deposition av hyran. Om vi vill säga upp den tex efter 7 mån med 3 mån varsel, måste vi ändå hyra den 1 år och inte få tillbaka depositionen? Mvh

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (1970:994). Av 3 § andra stycket framgår att ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp att gälla. Här kan också nämnas att enligt 4 § andra stycket skall ett lokalhyresavtal där hyrestiden är längre än nio månader sägas upp för att upphöra att gälla nio månader i förväg. Men eftersom ni verkar ha avtalat en kortare uppsägningstid (tre månader) gäller den uppsägningstiden i stället. Reglerna ovan innebär sammanfattningsvis att ni inte kan säga upp lokalen i förtid utan att behöva betala deposition. Tänk på att ändå säga upp avtalet i god tid, alltså minst tre månader innan det upphör, så att ni inte behöver betala hyra längre än nödvändigt. Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”