Kan man säga upp ett hyresavtal i förtid trots att hyresavtalet gäller för en bestämd tid?

2020-03-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Jag hyr en bostadsrätt i andrahand och kontraktet gäller ett år. Det är dock 6 månader kvar till att det har gått ett år och vad jag förstått, så kan jag säga upp lägenheten ändå och ha 3 månaders uppsägningstid och därmed flytta ut om 3 månader. Min hyresvärd menar dock att jag förstå om 6 månader har rätt att säga upp lägenheten. Vad stämmer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du hyr en bostadsrätt i andrahand och att ni har skrivit ett hyresavtal som gäller för en bestämd tid. Du undrar om du kan säga upp hyresavtalet innan hyresavtalet löpt ut. I mitt svar har jag utgått från att din hyresvärd endast hyr ut en bostadsrätt och att uthyrningen sker i egenskap av privatperson. Dessa omständigheter gör att det är lagen om uthyrning av egen bostad som är tillämplig (här).

Hyresavtalet kan alltid sägas upp i förtid

Hyresavtal som gäller för en bestämd tid ska som huvudregel upphöra att gälla först vid avtalstidens slut. Varken hyresvärden eller hyresgästen behöver alltså säga upp avtalet för att det ska upphöra att gälla när avtalstiden löpt ut. Både hyresvärden och hyresgästen får säga upp avtalet i förtid, även fast det gäller för en bestämd tid. Din hyresvärds påstående om att du inte får säga upp avtalet förrän hyrestiden varat den avsedda tiden är alltså felaktigt.

Din uppsägningstid är en månad

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad kan hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad, se 3 § (här). Du har således endast en månads uppsägningstid enligt lag. Du skriver i din fråga att ni har avtalat om att du har tre månaders uppsägningstid. Avtalsvillkor som är mindre förmånliga än de villkor som uppställs i lagen är utan verkan för hyresgästen, se 2 § (här).

Sammanfattning

Du kan säga upp hyresavtalet i förtid även om ni avtalat om att hyresförhållandet ska löpa under en bestämd period. Du kan även göra gällande att du endast har en månads uppsägningstid gentemot din hyresvärd om du vill.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (708)
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?
2021-08-29 Hyra ut studentlägenhet i andra hand
2021-08-19 Kan man hyra ut hyresrätt i andrahand via korttidsuthyrning.
2021-08-16 Hur ska jag gåt till väga för att vräka min hyresgäst som hyr ut min villa i andrahand utan tillstånd?

Alla besvarade frågor (95675)