Kan man säga upp en konsumenttjänst?

FRÅGA
Jag undrar hur länge man är bunden av ett avtal, en offert som man skrivit på. Jag skrev på fyra st från ett företag beträffande altanbygge, takbyte, renovering av kök samt badrum i februari -19. Byggstart skulle vara 15 maj -19. Sista veckan i juli kommer de och bygger en del av altanen (en del skulle vara inglasad och det behövdes ett bygglov som de tagit på sig att ordna men inte gjort). Det var ett flertal fel på bygget vilket även en besiktningsman konstaterade. Jag höll därför inne betalningen eftersom de inte åtgärdat felen.Efter det har de bytt taket. En del arbeten kring det återstår också men jag har dock betalat hela den fakturan.Eftersom det har varit så mycket strul med det här företaget så har jag nu ingen lust att de ska få göra kök och badrum också. Dessutom har två bekanta till mig lejt samma företag till att göra badrum vilka båda slutade i katastrof!Kan jag komma ur "deras klor" på något sätt? De hävdar att jag är bunden i två år vid avtalen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med hänsyn till vad du skriver verkar det som att du agerar i egenskap av privatperson. Då ett företag har anlitats för att utföra arbete på och i ditt hus är konsumenttjänstlagen gällande (1 §).

Konsumenttjänstlagen syftar till att skydda konsumenter vilket medför att lagen är tvingande. Det innebär att avtalsvillkor som är mindre förmånliga för dig än vad lagen själv säger inte gäller (3 §).

Av 42 § följer att konsumenten har rätt att avbeställa en tjänst innan den slutligen utförts.

För din del betyder det att även om ni har ett avtal som säger att tjänsten ska avse vissa särskilda byggen och gälla en viss tid så gäller inte det avtalet. Detta eftersom avtalet är mindre förmånlig för dig än vad lagen hade varit om ni utgått från den.

Du har därför full möjlighet att när som helst säga upp avtalet.

Företaget har dock rätt till ersättning för det arbete som redan har utförts (vilket du redan har betalat för som jag förstår det).

Företaget har också rätt till ersättning för kostnader som redan har lagts på att utföra resterande delen av arbetet. De har också rätt till ersättning om det är så att de tackat nej till att utföra arbete hos annan avseende tiden då detta arbete skulle ha gjorts hos er.

Observera att företaget inte har rätt till dessa ersättningar om det är så att avtalet sägs upp på grund av att "föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida" (se 42 § andra stycket första punkten).

Denna bestämmelse är sannolikt aktuell i ditt fall. Du vill avbeställa tjänsten på grund av fel som uppstått på annat som de byggt och på grund av allt strul. Det medför att du får avbeställa tjänsten utan att de ska få någon ytterligare ersättning av dig. Tilläggas kan att eftersom fel har uppstått på byggen de redan utfört har du möjligtvis rätt till avhjälpande eller prisavdrag (20 och 21 §§).

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (336)
2020-01-27 Husbyggare fakturerar mer än avtalat - vad gäller?
2020-01-23 Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?
2019-12-31 Fel i tjänst hos bilverkstad
2019-12-27 Vad gäller när verkstaden misslyckas med att reparera ens bil?

Alla besvarade frågor (76591)