Kan man säga upp avtalet i förtid?

2019-01-28 i Avtal
FRÅGA
Vad gäller i detta fallet, mellan företag och inget avtal finns? Företag A ska sälja en hemsida till företag B, hemsidan säljs i abbonemangsform, betalning ska ske 6 månader åt gången i förskott."A" är en webbdesigner och gör hemsidan till "B". B accepterar arbetet och betalar sedan in första perioden på 6 månader. Efter 3 månader ångrar sig företag B och vill ta bort hemsidan, företag B vill dessutom ha tillbaka resterande 3 månader som är betalt i förskott.Inget skriftligt avtal finns, det ända som finns är en faktura specifikation på 6 månader hemsida. Vad gäller, måste webbdesigner återbetala resterande till företag B?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt här är att genom beställandet av webbsidan så föreligger ett muntligt avtal.

Huvudregeln inom avtalsrätt är att man får avtala om vad som helst och att avtal ska hållas.

Även om ert muntliga avtal inte innehåller andra föreskrifter än att webbsidan ska skapas och att betalning ska ske så ska avtalet ha företräde framför annat.

Såvida ni inte har avtalat om någon rätt att säga upp avtalet i förtid och därmed slippa framtida betalning samt återfå redan utförd betalning så finns det ingen möjlighet till det.

Min uppfattning utifrån den information jag har är att avtalet ska genomföras i enlighet med vad som har avtalats. Det fanns ingenting som stadgade rätt att säga upp avtalet i förtid. Därför har företag A ingen skyldighet att gå med på dessa krav.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69284)