Kan man registrera testamentet någonstans?

Hej!

Jag och min man vill skriva ett testamente. Vi vill att det som vi efterlämnar efter oss skall vara våra barns enskilda egendom, oavsett om de är sambor eller gifta. Det skall gälla efter det att vi gått bort båda två. (orubbat bo).

Kan testamentet registreras någonstans så att det kommer till allas kännedom vid vår bortgång?

Vad vi förstår skall testamentet bevittnas av två utomstående personer och går det i så fall bra med ett gift par?

Kan vi skriva detta själv eller behöver vi anlita en jurist för att det skall vara giltigt?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga.

Hur skriver man ett testamente?

Ett testamente är en handling som beskriver hur ens kvarlåtenskap ska fördelas när man avlider. Man kan upprätta ett testamente själv eller kontakta en jurist om man vill ha hjälp med hur testamentet ska upprättas och utformas. Man måste inte ta hjälp av en jurist för att testamentet ska vara giltigt, utan det kan vara giltigt om man upprättar det själv förutsatt att man uppfyller lagens formkrav.

För att ett testamente ska uppfylla lagens formkrav och vara giltigt måste det först och främst vara skriftligt. Testatorn måste underteckna testamentet i samtida närvaro av två vittnen, alternativt vidkännas sin underskrift i samtida närvaro av två vittnen. Även vittnena ska sedermera underteckna testamentshandlingen. Det är inget krav att vittnena måste veta innehållet i testamentet, men de måste känna till att det är ett testamente som de bevittnar underskriften till (10 kap. 1 § ÄB).

Vem kan vara vittne?

För att vara testamentsvittne måste man vara över 15 år gammal och inte lida av en psykisk störning. Testatorns make, sambo, syskon eller släkting som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn får inte vara vittne till testamentet.

Man får inte heller bevittna ett förordnande till sig själv, till sin make eller sambo, till ett syskon eller till någon som står i rätt upp- och nedstigande släktskap eller svågerlag. Framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare till någon får inte heller bevittna ett testamentsförordnande till denne. Om testamentet ger ett förordnande till en juridisk person (som ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse) får inte den som är ledamot av styrelsen för något av detta bevittna testamentet (10 kap. 4 § ÄB).

Det finns alltså olika begränsningar för vem som får vara testamentsvittne, men dessa hänför sig främst till olika släktskap. Ett gift par kan utgöra testamentsvittnen förutsatt att de inte är släkt med testatorn enligt ovan och förutsatt att testamentet inte föreskriver något förordnande till dem själva eller en släkting till dem.

Kan testamentet registreras någonstans?

I Sverige registreras inte testamenten som upprättas, utan det står testatorn fritt att förvara det på lämplig plats. Man kan förvara det hemma eller någon annanstans. En möjlighet är att förvara testamentet i ett bankfack som dödsbodelägarna sedan får möjlighet att öppna när testatorn avlidit. Om man vill kan det ibland även vara lämpligt att tala om för sina arvingar att det finns ett testamente så att de är medvetna om det när man avlider.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”