Kan man registera liknande varumärken och vilka åtgärder kan jag vidta om någon gör intrång i mitt varumärkesskydd?

2021-08-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har ett varumärke skyddat sen 2016 med ett namn , nu söker en annan på exakt samma namn men namnet är uppställt annorlunda i en logga (våran logga), När jag fick namnet varumärkesskyddat så tänkte jag inte på våran logga som vi haft sedan -88 utan bara på namnet och som någon söker varumärkesskydd på ? är det verkligen lagligt ?
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du har varumärkesskydd för ett specifikt namn men att någon annan nu söker varumärkesskydd för samma namn fast det är insprängt i en logotyp.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilket skydd du har genom varumärkesskyddet på namnet samt hur ditt skydd begränsar andra personers möjlighet att söka varumärkesskydd för samma eller liknande namn/logotyp.

Jag utgår från att du har nationellt varumärkesskydd.

Din fråga regleras i varumärkeslagen (VML).

Vad innebär ditt varumärkesskydd?

Den som har registrerat ett varumärke erhåller ensamrätt (1 kap. 10 § vml). Det innebär att andra inte, utan ditt samtycke, får använda varumärken inom näringsverksamhet som:

identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag används för liknande varor eller tjänster och det finns en förväxlingsrisk som medför att det kan uppfattas att det finns ett samband mellan dig och den som olovligen brukar varumärket att varumärket riskerar att "renommesnylta", dvs är så pass liknande att det kan förväxlas och därmed dra nytta av ditt varumärkes renomme, men att det används för andra varor eller tjänster som du erbjuder.

Vad är "varumärket"?

Varumärket bedöms utefter dess särskiljningsförmåga (jfr 1 kap. 5 § vml). Beroende på vad det är du registrerat kan det ha olika grad av särskiljningsförmåga. Exempelvis beskrivande termer anses ha låg särskiljningsförmåga och kan i vissa fall få väldigt begränsat skydd.

Om en del av ditt varumärke saknar särskiljningsförmåga erhåller detta inget varumärkesskydd (1 kap. 11 § vml). Exempelvis om man varumärkesregistrerat super-sylt-burken får man inte ensamrätt på termerna "super", "sylt" och "burk" var för sig. Det är kombinationen som erhåller skydd.

Det blir alltså i ditt fall relevant att kika på hur den "nya" registreringen särskiljer sig från ditt varumärke med hänsyn till dess utformning. Vidare måste en utredning göras om varumärket är avsett att användas för liknande varor eller tjänster (med hänsyn till förväxlingsrisk).

Vilka hinder finns det för att registrera ett varumärke?

Ett varumärke får inte registreras om (jfr 2 kap. 8 § vml):

är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slagidentiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet, ellerär identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag

Dessa punkterna korresponderar med vad som gäller för ensamrätten. Återigen återknyter det till särskiljningsförmåga, i vilket sammanhang varumärket utbjuds (ditt och det nya) samt hur erkännt ditt varumärke är.

Du måste även förnya ditt varumärke vart tionde år för att ditt skydd ska fortsätta gälla (jfr 2 kap. 34-35; 37 §§ vml).

Vad kan du göra?

Om du anser att den nya registreringen gör intrång på din ensamrätt måste du inkomma med en invändig inom 3 månader från att patent- och registreringsverket kungjort registreringen, annars ska invändningen avvisas (2 kap. 24 § vml). Invändningen ska innehålla:

invändarens namn eller företagsnamn och adress,ombuds namn och adress,den registrering som invändningen avser, ochde omständigheter som åberopas till grund för invändningen

En bristfällig invändning kan avvisas (jfr 2 kap. 25 § vml), det kan därför vara lämpligt att konsultera en jurist vid författandet av din invändning.

Slutsats

Huruvida det har skett ett intrång i ditt varumärkesskydd måste bedömas med hänsyn till ditt varumärkes: 1) särskiljningsförmåga, 2) sammanhanget ditt varumärke omsätts och 3) hur väletablerat ditt varumärke är.

Du måste inom 3 månader inkomma med en invändning mot registreringen för att tillvarata din rätt.

Avslutningsvis bör poängteras att svaret på din fråga är avhängigt på en rad omständigheter som kräver närmare bedömning för att kunna ge ett mer konkret svar.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96481)