Kan man polisanmäla PostNord för bortslarvade försändelser?

FRÅGA
Hej, jag undrar om man kan polisanmäla PostNord? Egenmäktigt förfarande? Stöld? Det är ju MINA brev, paket och försändelser som dom hanterar och som slarvas bort eller inte delas ut.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige kan bolag, föreningar, stiftelser och andra så kallade juridiska personer inte bli åtalade för brott. De enda som kan bära ett straffrättsligt ansvar för brott i Sverige är straffmyndiga fysiska personer, det vill säga människor som uppnått minst 15 års ålder. Det är således inte möjligt att ställa PostNord till ansvar straffrättsligt för försvunna försändelser.

I din fråga nämner du brotten stöld och egenmäktigt förfarande. Dessa brott regleras i 8 kap. brottsbalken. Om en anställd på PostNord uppsåtligen skulle tillgripa sig försändelser i PostNords omsorg, är min bedömning att han eller hon skulle göra sig skyldig till något av de brotten. Skillnaden mellan stöld och egenmäktigt förfarande är att den som har var avsikt att behålla eller på annat vis tillägna sig det tillgripna gör sig skyldig till stöld, medan den som tillgriper något utan sådan avsikt endast gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Båda dessa brott förutsätter dock uppsåt. Det finns olika typer av uppsåt, men samtliga uppsåtstyper kräver någon form av avsikt eller insikt från gärningspersonens sida. En anställd som av misstag förhindrar att en försändelse levereras har inte begått något brott. Att ställa PostNords anställda till ansvar straffrättsligt torde därmed i regel vara mycket svårt, eftersom den som påstår att ett brott är begånget har bevisbördan för det.

Den som vill ha ersättning för förlorade försändelser är istället i regel hänvisad till ett civilrättsligt förfarande, där varken Polisen eller Åklagarmyndigheten är inblandade. Den som vill ha ersättning bör då i första hand kontakta PostNord med sina krav. Om en tvist uppstår kan den som vill kräva ersättning stämma PostNord vid tingsrätten.

Att vinna framgång i en civilrättslig tvist med PostNord angående förlorade försändelser är dock troligtvis svårt. PostNords användarvillkor innehåller betydande ansvarsbegränsningar som måste angripas med relevanta juridiska argument. En sådan tvist medför en risk för höga rättegångskostnader. I regel torde värdet på den förlorade försändelsen vara för lågt för att det ska vara motiverat att ta en sådan risk.

Kort sammanfattat kan straffrättsligt ansvar endast aktualiseras mot PostNords anställda och inte mot bolaget i sig självt. Mot bolaget kan man föra en civilrättslig talan, men en sådan talan är invecklad och riskerar att medföra rättegångskostnader som långt överstiger den förlorade försändelsens värde.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (727)
2021-09-19 Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld

Alla besvarade frågor (95724)