Kan man påskynda ett ärende hos Migrationsverket?

2017-06-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag väntar på besked från migrationsverket på att min flickvän ska få tillstånd att flytta till Sverige för att bli sambo med mig. Det har nu gått 9 månader sedan ansökan och beslut borde vara fattat om Migrationsverket ska hålla sig till utlänningslagen.Min flickvän blev kallad till intervju på ambassaden 3 månader efter ansökan, gick på intervju 2 månader därefter och därefter har det inte hänt någonting mer i ärendet.På hemsidan är aktuell handläggningstid 13-14 mån, men det är ju ingen garanti utan kan i värsta fall ta ännu längre tid.Min fråga till er är om en JO-anmälan om långsam handläggning kan få fart på ärendet eller om det snarare kan bli en belastning som får negativ påverkan på det beslut en handläggare kommer att fatta?Vilket av följande alternativt anser ni vara det bästa?1. Vänta på besked utan några åtgärder2. Maila migrationsverket och trycka på att de nu enligt utlänningslagen borde ha handlagt vårt ärende3. JO-anmäla Migrationsverket för långsam handläggning och hoppas att ärendet blir prioriterat då.Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Justitieombudsmannen granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Om den aktuella handläggningstiden för det land din flickvän kommer från är satt till 13-14 månader enligt Migrationsverkets hemsida och det är 9 månader sedan ni lämnade in er ansökan är det verkningslöst att anmäla Migrationsverket till JO - ärendet kommer troligt inte att tas upp för utredning och det kommer inte heller att skyndas på eftersom det är inom angiven preliminär tidsfrist.

När det kommer till ansökningar om uppehållstillstånd används ett kösystem och det går inte att gå före andra ärenden. Det innebär inte att din flickvän eller du inte kan höra av er till Migrationsverket för att få en uppdatering i ert ärende, men räkna med att behöva vänta på slutgiltigt beslut.

Med vänlig hälsning,
Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1206)
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (94331)