Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

Kan man överlåta ett testamente mot ersättning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan överlåta ett testamente mot ersättning. Jag tror du menar att den som köper testamentet i så fall ska få rätt att få egendomen som har testamenterats till en annan. Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Testators vilja ska beaktas

Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum)/testatrix (femininum). Den som är berättigad enligt testamentet kallas testamentstagaren. Ett testamente är ett personligt förordnande som, enligt huvudregeln, inte kan överlåtas till andra. Vid tolkning av testamente ska testators vilja alltid beaktas (11 kap., 1 §, ÄB).

Det finns dock et undantag; s.k istadarätt. Om en testamentstagare dör innan hen har tagit emot det som hen ska erhålla genom testamentet, kan hens avkomlingar (barn) träde i hens ställe, såframt de även är arvsberättigade i fråga om arv efter testator. Med andra ord måste man var släkt när denna rättighet blir aktuell (11 kap., 6 §, ÄB).

Svaret på din fråga är därmed att man inte kan överlåta rättigheterna i ett testamente till en annan mot ersättning. Däremot är testamentstagaren fri att sälja egendom erhållas genom testamente, efter testators död, om egendomen testamenteras med full äganderätt.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning