Kan man överlåta en bostadsrätt till annan? Hur går man till väga?

Jag, min man och son står för en bostadsrätt där det inte finns några lån. Nu vill vi att det endast är vår son som ska stå för lägenheten. Hur går vi då tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om och hur du kan överlåta den bostadsrätt som du äger, tillsammans med din man och son, till er son med full äganderätt. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i bostadsrättslagen (BRL), som reglerar frågor om bostadsrättsöverlåtelser, och gåvolagen.


Hur äganderätten kan övergå till din son genom en bostadsrättsöverlåtelse

Eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige har man friheten att själv bestämma om och vem man vill ingå avtal med samt avtalets innehåll. Som jag tolkar det vill ni överlåta er bostadsrätt, med full äganderätt, till er son. Man kan överlåta en bostadsrätt genom gåva, byte eller försäljning vilket då innebär att äganderätten går över till någon annan. I din frågeställning nämner du inte hur du vill att bostadsrätten ska överlåtas men jag tolkar det som att det skulle ske genom gåva. Om er son ska överta bostadsrätten måste bostadsrättsföreningen godkänna att han ska ta över den (6 kap. 1 § första stycket BRL). Om er son skulle vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen ogiltigt (6 kap. 5 § första stycket BRL). Föreningens styrelse avgör frågan om att anta medlemmar i bostadsrättsföreningen (2 kap. 1 § BRL).


En bostadsrätt räknas i lagen mening som lös egendom vilket innebär att man har nyttjanderätt till en viss lägenhet. För att en bostadsrättsöverlåtelse genom gåva ska vara giltig krävs det att överlåtaren (du och din man), upprättar ett gåvobrev och överlämnar det till er son (1 § gåvolagen). Det finns vissa formkrav man måste iaktta för att bostadsrättsöverlåtelsen ska vara giltig. Bostadsrättsöverlåtelsen måste upprättas skriftligen och undertecknas av samtliga parter (6 kap. 4 § första stycket BRL).


Vad gåvobrevet behöver innehålla

Ett gåvobrev ska innehålla uppgifter om följande:


  • Gåvogivaren (du och din man) och gåvomottagaren (er son)
  • Överlåtelseförklaring dvs förklaring om varför gåvogivaren ger bort gåvan
  • Vid bostadsrättsöverlåtelse ska det anges vilken lägenhet det gäller
  • Eventuella villkor i avtalet
  • Samtliga parters signaturer, datum samt ort för undertecknande


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Du/ni har rätt att överlåta er bostadsrätt till er son, med full äganderätt, under förutsättning att bostadsrättsföreningen beviljar honom medlemskap. Ett överlåtelseavtal vid gåva kallas för gåvobrev och ett sådant måste upprättas i detta fall. Överlåtelseavtalet är en form av bevis på att det är er son som står som ägare för bostadsrätten. Mitt råd till er är att ni kontaktar bostadsrättsföreningen för att se över möjligheten att er son övertar den fulla äganderätten av bostadsrätten.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000