Kan man överklaga ett godkänt strafföreläggande?

Jag blev tagen av en civil polis när jag och ett gäng brukade marijuana. Jag blev den som blev straffad för jag höll i den då när civil polisen kom, jag och alla andra blev visiterad och inget mer hittades. När brevet om mitt straff kom så fick jag en bot och hamna på straffregistret för innehav av narkotika på 0,24gram marijuana samt att det ska genomföras en granskning om mitt körkort tillstånd.

Min fråga är, kan jag överklaga straffet på något sätt även fast jag har erkänt och betalat boten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du fått hem ett strafföreläggande, alltså ett brev där du informerats om att du är misstänkt för narkotikabrott och att du kan erkänna brottet och betala en bot. Jag förstår det även som att du har accepterat strafföreläggandet genom att erkänna brottet och betala boten.

Eftersom din fråga rör strafföreläggande blir rättegångsbalken (RB) tillämplig.

Strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott kan strafföreläggande ersätta en rättegång. Ett strafföreläggande är ett meddelande om att du är misstänkt för ett brott och du kan antingen välja att erkänna brottet och godkänna strafföreläggandet eller inte godkänna det, se RB 48 kap. 2 §. Ett strafföreläggande ska innehålla ett antal uppgifter, dessa inkluderar bland annat: information om åklagaren, den misstänkte, brottet och straffet, se RB 48 kap. 6-7 §§. När man godkänner ett strafföreläggande, genom att erkänna och betala boten, gäller det som en dom som vunnit laga kraft, se RB 48 kap. 3 §. Detta innebär alltså att eftersom du godkänt strafföreläggandet gäller det som ifall en domstol skulle utfärdat en dom.

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar kring strafföreläggande.

Går det att överklaga ett strafföreläggande efter godkännande?

Möjligheterna att överklaga ett strafföreläggande efter att man godkänt det är begränsade. De enda möjligheterna till att överklaga strafföreläggandet är:

1) Om godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring.

2) Om det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggande bör anses ogiltigt.

3) Om föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag, se RB 59 kap. 6 §.

Överklagandet måste även ske inom ett år från att du betalat boten, se RB 59 kap. 7 §. Det krävs alltså att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet för att du ska kunna överklaga det. Alla dessa möjligheter att överklaga är alltså svåruppnåeliga och i din fråga finns det inget som tyder på att någon av dessa omständigheter föreligger. I sådana fall kan du inte överklaga strafföreläggandet

Sammanfattning

Ett godkänt strafföreläggande får samma effekt som en dom som vinner laga kraft. Att överklaga ett strafföreläggande är väldigt svårt och för att göra det krävs att det begåtts något fel vid behandlingen av strafföreläggandet. Utifrån din fråga finns det inget som tyder på att någon av de omständigheter som kan ligga till grund för ett överklagande föreligger. I sådana fall kan du inte överklaga.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har övriga frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Strafföreläggande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo