Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?

2021-09-23 i Domstol
FRÅGA
Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret är ja. Ett överklagande måste vara skriftligt men det finns inget krav på att överklagandet måste skickas med brev eller dylikt. (50 kap. 1 § och 51 kap. 1 § rättegångsbalken) Förr i tiden krävdes det att överklagandet skulle vara egenhändigt undertecknat men detta krav har tagits bort. Idag går det alltså bra att överklaga en tingsrätts dom via epost. Överklagandet ska som utgångspunkt skickas till tingsrätten och det måste komma fram inom tre veckor från den dag då domen meddelades. Ytterligare information kan finnas i överklagandehänvisningen som ska finnas med i tingsrättens dom.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (518)
2021-10-20 Kan jag dra tillbaka mitt erkännande för ett trafikbrott?
2021-10-17 Måste man kontakta den man vill stämma innan man skickar in stämningsansökan?
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?

Alla besvarade frågor (96487)