Kan man överklaga en orosanmälan till socialnämnden?

2020-06-19 i Barnrätt
FRÅGA
Kan man överklaga en orosanmälan som kuratorn på skolan har gjort??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning regleras i socialtjänstlagen (SoL).

Kan man överklaga en orosanmälan?

Nej, man kan inte överklaga en orosanmälan till socialnämnden. Orsaken till det är att föreligger en särskild anmälningsskyldighet för bl.a. de som är verksamma inom skola att anmäla om de får information om att ett barn är i behov av stöd från socialnämnden (14 kap. 1 § p.1 SoL). När socialnämnden har fått in en orosanmälan ska de utan dröjsmål inleda en utredning om det anmälan avser och omständigheterna i det enskilda fallet (11 kap. 1 § SoL). Varje beslut som fattas ska ha huvudfokus i vad som är barnets bästa och dennes intresse (1 kap. 2 § SoL).

När socialnämnden väl har fattat ett beslut har man däremot rätt att överklaga beslutet. Men som jag förstår din fråga har inget beslut ännu fattats och så länge man inte har fattat beslut om någonting finns inget att överklaga.

Det går alltså inte att överklaga en orosanmälan eller pågående utredning - innan något beslut har fattats i ärendet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Du kan även ringa direkt till Lawline i det fall du skulle ha ytterligare funderingar. Telefonrådgivningen hos Lawline kostnadsfri, värt att tillägga är att operatörskostnader kan tillkomma beroende på vilket abonnemang du har. Öppetider för telefonrådgivningen är måndag-fredag kl.10.00-16.00. Telefonnumret är följande: 08-533 300 04

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1613)
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?
2020-12-31 Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

Alla besvarade frågor (88087)