Kan man överklaga en dom från Arbetsdomstolen?

2017-10-22 i Domstol
FRÅGA
Vad händer om du stämmer arbetsgivaren i TR? Om du förlorar där; överklagar till HovR och vinner - men arbetsgivaren stämmer dig i AD och vinner? Vilken dom/domstol har högst värde och gäller hovrättens dom som givit dig (läs:kollektivanställd) din rätt? Kan ADs dom gälla över (övertrumfa) en Hovrättsdom? AD s dom går generellt inte att överklaga, har jag hört, stämmer verkligen detta? AD är en s.k politisk domstol, vilken består av nämndemän från företag och fackpampar samtliga utsedd av staten s.k politiker.Kan man eller kan man inte överklaga en AD dom till Högsta Domstolen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgiften att pröva arbetsrättsliga tvister.

Arbetsdomstolens domar kan inte överklagas

Det stämmer som du säger, Arbetsdomstolen är sista instans på arbetstvister. Jag tolkar frågan som så att du är anställd med kollektivavtal. Om du då hamnar i en tvist med din arbetsgivare kommer först arbetsgivaren, eller hans arbetsgivarorganisation förhandla med din arbetstagarorganisation (vad man i dagligt tal kallar "facket") om du begär det. Det kan bero på vad tvisten rör, så beroende vad du är missnöjd med kan förhandling begäras. Det står inte i frågan så det kan jag inte uttala mig om.

Om du har rätt till förhandling och inte kan enas kan din organisation företräda dig i Arbetsdomstolen. Du kan inte själv föra din tvist fram i Arbetsdomstolen. Om din organisation inte vill företräda din tvist, vanligtvis för att de inte tror att de kan "vinna", så har du rätt att föra talan till tingsrätten. Även de som inte är fackligt anslutna kan föra sin talan i tingsrätten, men inte direkt till AD. Om arbetstagaren senare överklagar tingsrättens dom kommer den överklagas till Arbetsdomstolen. Du kommer alltså aldrig hamna i Hovrätten eller Högsta domstolen med en arbetstvist.

Ett avgörande i Arbetsdomstolen, oavsett om målet överklagats dit eller gått dit direkt efter förhandlingen, kan inte överklagas. Om du "vinner" i tingsrätten men Arbetsdomstolen dömer annorlunda är det den senaste domen som gäller.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95692)