Kan man ompröva en lagakraftvunnen dom/beslut?

Hej, Kan man begära omprövning av tidigare (tio år gamla beslut som också vunnit laga kraft i högsta domstol) fattade beslut hos en myndighet såsom socialtjänsten. Vad tror ni socialtjänsten skulle ge för svar eller beslut på detta? Tacksam för svar, Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Laga kraft

Att en dom eller beslut har vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagandet har löpt ut. Eftersom du nämner att det är ett beslut i HD så vinner domen/beslutet laga kraft direkt eftersom HD är sista instans.

Att en dom eller beslut har fått laga kraft innebär att den inte längre kan tas upp till prövning. 


Angripa en lagakraftvunnen dom/beslut

Det finns dock (om än mycket få) möjligheter att ta upp en lagakraftvunnen dom till prövning genom extraordinära rättsmedel. Dessa framgår av 58-59 kap rättegångsbalken (RB) och utgörs av ex. resning, domvilla och återställande av försutten tid. Dessa tillämpas dock i undantagsfall.


Med detta i beaktande är min gissning att det inte går att ompröva beslutet, eftersom det vunnit laga kraft och de extraordinära rättsmedlen tillämpas restriktivt. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo