Kan man omhändertas enligt LOB om man är berusad i en bostad?

FRÅGA
HejsanSatt idag med en vän med långvarig psykiskohälsa i hand brors lägenhet. Han var så pass påverkad att det slutade med att jag fick lob och lvm honom då han var en klar fara för sig själv eller samhället om det skulle snetända för han. Men när polisen väl var på plats så försökte dom vända det till att lob och lvm inte skulle gälla om han hade lägenhetsinnehavarens tillstånd att vara i lägenheten. Men så vitt jag lärt mig så handlar väl lob och lvm framför allt om hurvida man kan vara en fara för sig själv eller allmänheten. oavsett vilken miljö man vistas i.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du hur lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ställer sig till den situationen att någon är så pass påverkad i en lägenhet.

LVM blir inte aktuell i situation du berättar om

LVM ger socialtjänsten möjlighet att omhänderta individer som har ett missbruk och riskerar att fara illa till, oberoende av samtycke, s.k. tvångsvård. Beslutet om tvångsvård tas av domstol, en förvaltningsrätt, (5 § LVM). Om vissa förutsättningar i 13 § LVM är uppfyllda t.ex. att man inte kan vänta på ett domstolsbeslut kan socialtjänsten själva ta beslutet att omedelbart omhänderta någon. Socialtjänstens beslut prövas dock av förvaltningsrätten så snart det kan ske (17 § LVM). Jag tolkar det som att varken Socialtjänsten eller domstolen tagit ett beslut i detta fall, alltså är inte LVM tillämplig.

LOB blir inte heller aktuell eftersom den berusade personen anträffats i en bostad

LOB ger polismän och ordningsvakter möjligheten att omhänderta någon som är så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att personen inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan, (För polismän, 1 § första stycket samt för ordningsvakter, 10 § LOB). Personen får dock inte omhändertas där denne eller annan har sin bostad (1 § andra stycket LOB).

Slutsatsen är att den plats man vistas på spelar roll. Är man så pass berusad i en bostad kan man inte med stöd av LOB omhänderta någon. Om det däremot är en berusning orsakad av någonting olagligt exempelvis droger, ska en förundersökning inledas om narkotikabrott och då polisen kan ta in personen för blodprov och relevanta tester.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (769)
2020-11-28 Vad betyder ordet "adress" i svenska lagtexter?
2020-11-27 Vem tar över som statschef om hela kungafamiljen dör?
2020-11-26 Hur definieras "tivolinöje" i ordningslagen?
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (86931)