Kan man "ogilla" en dom i efterhand?

2020-11-30 i Domstol
FRÅGA
Hej!För några år sedan så dömdes jag för sexuellt utnyttjande av barn. Nu är jag i ett förhållande med den personen som tekniskt sätt fick mig dömd då. Dock är vi båda är över 18 nu. Finns det något som gör att vi båda kan "ogilla" domen i efterhand eller liknande? Så att jag kan bl.a söka till vissa jobb som jag inte kan nu? Eller är det ett hopplöst fall.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 51 kap. 1 § RB framgår det att en dom i tingsrätten ska överklagas tre veckor från den dag då domen meddelas. Om domen inte överklagas inom den här tidsfristen vinner den laga kraft. Att domen vinner laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga och därmed står fast. Efter att en dom vunnit laga kraft återstår bara möjligheten att söka om resning, 58 kap. 2 § RB. Om resning beviljas innebär det att den gamla domen rivs upp och en ny rättegång ska hållas. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva. Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft.

Resning är ett extraordinärt rättsmedel och godkänns endast i undantagsfall. De omständigheter du nämner är med största sannolikhet inte tillräckliga för att beviljas resning.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?