Kan man nekas medlemskap i bostadsrättsförening pga avsaknad av svenskt personnummer?

Min kusin, EU medborgare, har fått tillsvidare anställning och samordnings nummer. Han har pengar för att köpa min bostadsrätt som jag vill sälja till honom. Styrelsen har sina egna köpare och säger att min kusin blir inte godkänd som köpare eftersom han måste ha haft personnummer en viss tid för att styrelsen ska kunna ta upplysning på honom. Min fråga är kan de verkligen göra så? Kan jag överklaga deras beslut att neka min kusin medlemskap på sådana grunder? Och hur överklagar jag?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja att besvara din fråga genom att redogöra för när en bostadsrättsförening kan neka en person medlemskap för att sedan besvara hur man gör för att överklaga ett sådant beslut. I slutet finns en kortare sammanfattning av svaret.

När kan man neka medlemskap i bostadsrättsförening?

De allra flesta har rätt att bli medlem i en bostadsrättsförening. Det är endast i undantagsfall föreningen kan neka en person medlemskap. Föreningen kan ställa upp egna stadgar som måste uppfyllas för ett godkännande, och man ska även skäligen kunna godtas som bostadsinnehavare mer generellt sett. Att skäligen kunna godtas som bostadsinnehavare innebär typiskt sätt att man är en skötsam person och att man kan betala avgifterna till föreningen.

Vad gäller föreningens stadgar ser de olika ut för olika bostadsrättsföreningar. Bostadsrättslagen (BRL) ställer dock upp vissa krav och stadgar vilka krav föreningen inte får ha i stadgarna. Föreningen får exempelvis inte ställa upp krav på att man måste vara svensk medborgare för att kunna bli medlem (2 kap. 2 § första punkten BRL).

Vad innebär ett samordningsnummer?

Ett samordningsnummer är ett tillfälligt alternativ till personnummer. Om man har ett samordningsnummer kan man senare även få ett personnummer om man bosätter sig i Sverige. Att ha ett samordningsnummer men inte personnummer är inget hinder för att bli medlem i en bostadsrättsförening. Personnummer tilldelas personer som är folkbokförda i Sverige. Ett krav på att ha svenskt personnummer skulle därmed gå mot lagen om vilka krav bostadsrättsföreningen får ställa upp för medlemskap (2 kap. 2 § första punkten BRL).

Hur kan man överklaga bostadsrättsföreningens beslut?

Den som nekats medlemskap i bostadsrättsföreningen kan inom en månad från det att han fick del av beslutet överklaga beslutet till hyresnämnden (2 kap. 10 § BRL). Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter både om sökanden och motparten. Var så noga och tydliga som möjligt när ni beskriver tvisten. Hyresnämnden har information och färdiga blanketter att fylla i om överklagande som du kan hitta här.

Sammanfattning

Bostadsrättsföreningen får inte neka medlemskap på grunden att sökanden saknar svenskt personnummer. Om de tar detta beslutet kan sökanden överklaga beslutet till hyresnämnden inom en månad som då granskar ärendet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något kring svaret är du välkommen att kontakta mig på jonna.johansson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000