Kan man neka en person medlemsskap i bostadsrättsförening på grund av att denne ej är permanent boende eller folkbokförd där?

Kan en bostadsrättsförening neka medlemskap om personerna inte är permanent boende och ej mantalsskrivna på adressen?

Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring bostadsrättsföreningar hittar du i Bostadsrättslagen (BL).

Huruvida en medlem skall bli godkänd eller inte avgörs av er förenings stadgar samt vissa villkor i lagen (2 kap 1§ BL). Utan att veta hur er förenings stadgar ser ut kan jag inte ge ett garanterat svar på huruvida ni kan neka dessa personerna medlemskap i föreningen. Det jag kan säga är att så länge de uppfyller de villkor som står i era stadgar så får ni inte neka dem medlemskap (2 kap. 3§ BL).

Om det är så att de inte uppfyller era villkor i stadgarna så kan det vara så att ni har rätt att neka dem medlemskap. Det finns dock en risk att ni har villkor i era stadgar som inte är skäliga eller okej enligt lagen (2 kap. 2§ BL).

Huvudregeln är att så länge inget annat står i stadgarna så får medlemskap endast nekas på grund av ekonomiska skäl. Om en förening nekar personer medlemskap på felaktiga grunder så riskeras även att föreningen blir skadeståndsskyldig, därmed rekommenderas en stor försiktighet vid nekande av medlemskap.

Utan att veta stadgarna så tror jag dock inte det är troligt att det går att neka personerna medlemskap så länge de uppfyller de ekonomiska kraven. Samt att de inte ska använda bostaden för någon icke tillåten verksamhet. Utan så länge de ska bo i den, även om det ej är deras huvud boende så ser jag det som mycket tveksamt att en förening kan neka medlemskap på den grunden.

Den som nekas medlemskap till en bostadsrättsförening där den förvärvat en bostad kan inom en månad ifrån att denne delgavs beslutet om nekat medlemskap hänskjuta tvisten till hyresnämnden för ett avgörande (2 kap. 10§ BL).

Om det tillslut blir så att medlemskap förvägras personerna så anses förvärvet av bostaden i föreningen ogiltigt (6kap. 5§ BL). Det innebär att om köpets gjorts av en fysisk person och inte via exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning så måste föreningen lösa ut bostaden mot en skälig ersättning.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller att ringa våran telefonrådgivning som också är gratis!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”