Kan man minska särkullbarns arv?

2020-12-30 i Laglott
FRÅGA
HejVi är ett gift par med ett gemensamt barn och ett särkullsbarn. ( särkullsbarnet tillhör min fru).Vi äger en fastighet tillsammans, delat på hälften var. Vi vill nu reda ut vad som händer vid respektives bortgång,Vi vill att särkullsbarnet ska ärva bara sin laglott och den skall vara så liten som möjligt. Vid min frus bortgång.Kan vi lösa detta på följande sättMin fru skriver gåvobrev på sin hälft av fastigheten till mig.Vi skriver ett äktenskapsförord på vilket som är min enskilda egendom och vad som är min frus enskilda egendom.Innebär ovanstående att särkullsbarnet endast får ärva sin laglott på det som min fru äger?Vårt gemensamma barn får ärva oss båda vid bådas bortgång?
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker vid din respektives din frus bortgång. Vidare förstår jag det som att du undrar om det är möjligt för din fru att ge bort sin del av huset i gåva för att minska särkullbarnets laglott. För att kunna svara på din fråga kommer jag att dela upp den. Vi kommer behöva titta i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB).

När du eller din fru går bort så upplöses äktenskapet mellan er (1 kap 5 § ÄktB). När ett äktenskap har upplösts så ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning delas din och din frus tillgångar upp i enskild egendom respektive giftorättsgods. Giftorättsgodset är allt som inte utgör din eller din frus enskilda egendom och denna ska delas upp lika mellan er (10 kap. 1 § ÄktB). Skulle ni därför göra all er egendom till enskild så kommer ni inte dela på något som potentiellt hade kunnat utgöra giftorättsgods.Vi kan anta att din enskilda egendom hade ett värde på 100 000 kronor och att även din frus enskilda egendom hade ett värde på 100 000 kronor.

Vad sker vid din respektive din frus bortgång?

Eftersom du har ett barn så kommer det ensamt ärva all din egendom såvida det saknas ett testamente (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom du däremot är gift så kommer din kvarlåtenskap först att tillfalla din fru (3 kap. 1 § ÄB). Ert gemensamma barn får således rätt till arvet efter dig först efter att din fru också gått bort. Din fru kommer ha sin egendom för 100 000 kronor + din egendom för 100 000 kronor. Hon kommer då ha egendom till ett värde av 200 000 kronor.

När din fru senare går bort så kommer ert gemensamma barn få 100 000 kr i efterarv från dig (förutsatt att hon inte har minskat värdet på din egendom). Detta då det skulle utgöra hela din kvarlåtenskap. Din frus enskilda egendom från bodelningen kommer att delas mellan hennes särkullbarn och ert gemensamma barn. Saknas det ett testamente så kommer det delas lika mellan särkullbarnet och det gemensamma barnet, det vill säga 50 000 kronor vardera från din fru. Om särkullbarnet enbart ska ha rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten, så kommer ert gemensamma barn få 75 000 kronor och särkullbarnet 25 000 kronor från din frus kvarlåtenskap. Detta då bröstarvingar har rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).

Ert gemensamma barn skulle då få ut 175 000 kronor totalt medan särkullbarnet får ut 25 000 kronor.

Om din fru däremot går bort först så kommer särkullbarnet kunna kräva sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta till skillnad från ert gemensamma barn som får ut sin del av arvet först när ni båda har gått bort. Fördelningen av arvet är densamma om ni upprättat testamente. Om vi fortsätter med exemplet så kommer ert gemensamma barn få ut 175 000 kronor och särkullbarnet 25 000 kronor.

Möjlighet att ge gåva till make

Det är möjligt för din fru att skriva ett gåvobrev där hon ger sin del av fastigheten till dig. Problematiskt kan dock bli att det finns ett förstärkt laglottsskydd i ärvdabalken (7 kap. 4 § ÄB). Detta skydd omfattar situationer där arvlåtaren ger en gåva som kan likställas med ett testamente. En av dessa situationer är där man ger bort egendom som arvlåtaren själv kan nyttja fram tills sin död trots att man gett bort den. Att ge sin make respektive maka fastigheten, men att man själv fortsätter nyttja den, är ett typexempel. Din frus särkullbarn kommer därför att kunna kräva tillbaka sin del. Detta förutsatt att det kränker barnets rätt till laglott.

Sammanfattningsvis är det möjligt att minska barnets rätt till arv genom att enbart låta barnet ha rätt till sin laglott. Detta kan göras genom testamente. Att ge bort sin halva av fastigheten till sin make/maka garanterar inte att särkullbarnets laglott minskas. På grund av det förstärkta laglottsskyddet så kan särkullbarnet i en sådan situation klandra gåvan. Särkullbarnet kommer även enbart ha rätt till arv från din fru, oberoende av om det finns äktenskapsförord eller inte. Detta då särkullbarnet inte har arvsrätt efter dig.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Vill du ha mer ingående hjälp är du alltid varmt välkommen att kontakta någon av Lawlines kunniga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (823)
2021-04-20 Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente

Alla besvarade frågor (91389)