Kan man minska kapitalvinstskatt genom gåva?

Jag har precis sålt min bostadsrätt. Om jag vill ge en del av vinsten i gåva till mina barn, kan jag då göra detta OCH slippa betala reaskattvinst på den summan? Alltså dra av denna summa, för att sedan betala reavinstskatt på resten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vinstskatt vid avyttring av bostadsrätter regleras i Inkomstskattelags (IL)

Förutsatt att din bostadsrätt utgjorde din privata bostad, och därmed utgjorde en privatbostadsrätt, så kommer försäljningsvinsten som uppstår att beskattas i inkomstslaget kapital (IL 42:1). Jag kommer nedan utgå från att så är fallet.

Då en kapitalvinst uppstår vid avyttring av en privatbostadsrätt så ska inte hela vinsten tas upp till beskattning, utan den ska kvoteras till 22/30 (IL 45:33 1 st).

I inkomstslaget kapital ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad (IL 42:1 2 st). Resultatet i form av överskott eller underskott i inkomstslaget kapital beräknas sedan genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna (IL 41:12).

För att du ska kunna dra av en kostnad i inkomstslaget kapital krävs alltså att detta utgör en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Såvitt jag kan bedöma så utgör en gåva inte en sådan utgift, varför denna utgift inte är avdragsgill och därmed inte kan minska din kapitalvinst på bostadsrätten i inkomstslaget kapital.

Såvida du inte har några avdragsgilla kostnader i inkomstslaget kapital så kommer du att beskattas på hela den kvoterade kapitalvinsten på bostadsrätten. För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent (IL 65:7).

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Önskar du vidare rådgivning är du välkommen att ringa oss så hjälper vi dig. Du når oss på telefonnumret 08-533 300 04. Våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänliga hälsningar

Stina JanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”