Kan man minska kapitalvinstskatt genom gåva?

2017-05-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag har precis sålt min bostadsrätt. Om jag vill ge en del av vinsten i gåva till mina barn, kan jag då göra detta OCH slippa betala reaskattvinst på den summan? Alltså dra av denna summa, för att sedan betala reavinstskatt på resten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vinstskatt vid avyttring av bostadsrätter regleras i Inkomstskattelags (IL)

Förutsatt att din bostadsrätt utgjorde din privata bostad, och därmed utgjorde en privatbostadsrätt, så kommer försäljningsvinsten som uppstår att beskattas i inkomstslaget kapital (IL 42:1). Jag kommer nedan utgå från att så är fallet.

Då en kapitalvinst uppstår vid avyttring av en privatbostadsrätt så ska inte hela vinsten tas upp till beskattning, utan den ska kvoteras till 22/30 (IL 45:33 1 st).

I inkomstslaget kapital ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad (IL 42:1 2 st). Resultatet i form av överskott eller underskott i inkomstslaget kapital beräknas sedan genom att intäktsposterna minskas med kostnadsposterna (IL 41:12).

För att du ska kunna dra av en kostnad i inkomstslaget kapital krävs alltså att detta utgör en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Såvitt jag kan bedöma så utgör en gåva inte en sådan utgift, varför denna utgift inte är avdragsgill och därmed inte kan minska din kapitalvinst på bostadsrätten i inkomstslaget kapital.

Såvida du inte har några avdragsgilla kostnader i inkomstslaget kapital så kommer du att beskattas på hela den kvoterade kapitalvinsten på bostadsrätten. För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent (IL 65:7).

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Önskar du vidare rådgivning är du välkommen att ringa oss så hjälper vi dig. Du når oss på telefonnumret 08-533 300 04. Våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (94270)