Kan man med fullmakt skicka annan än vårdnadshavare på barns utvecklingssamtal?

FRÅGA
Hej, kan man skicka sin pojkvän på dotterns IUP samtal om man skriver en fullmakt? Skolan är fristående.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som reglerar skolors skyldigheter att ha utvecklingssamtal är skollagen. Lagen gäller även för friskolor (1 kap. 1 § skollagen). I förskoleklassen ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje läsår (9 kap. 11 § skollagen). I grundskolan ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha utvecklingssamtal minst en gång per termin. I årskurs 1-5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, upprätta en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, den ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen (10 kap. 12-13 § skollagen).

Som synes är utgångspunkten att utvecklingssamtalet ska hållas med elevens vårdnadshavare. Det finns inget i sig som hindrar vårdnadshavare att skriva ut en insynsfullmakt som ger någon annan rätt att deltaga vid utvecklingssamtal. Däremot finns det likväl ingen direkt skyldighet för skolan att godta en sådan fullmakt; i slutändan torde det vara upp till skolan att ta beslut i det enskilda fallet. Det kan finnas situationer då det krävs att skolan träffar vårdnadshavaren och inte ett ombud för vederbörande.

För skolans del kan det vara en god idé att det är skolan som upprättar fullmakten och vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som undertecknar fullmakten. Det bör av fullmakten framgå vilket barn fullmakten gäller, vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas namnteckning och att det vid samtalen även kan tas upp sekretesskyddade uppgifter. För barnets bästa kan det även vara en god idé att fullmakten villkoras med att ombudet endast får närvara under förutsättning att barnet godkänner det. Var uppmärksam på att om barnet har två vårdnadshavare krävs det att båda skriver under fullmakten.

Om du undrar något eller behöver hjälp med upprättande av en fullmakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (235)
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?
2019-09-12 Vad kan man göra för att få en skola granskad när Skolinspektionen inte går med på det?
2019-09-11 Får lärare omhänderta elevs mobil?
2019-08-31 Vad jag kan göra när min autistiske son inte får det stöd han behöver i skolan?

Alla besvarade frågor (73003)