kan man låna pengar från sitt AB?

2020-09-07 i Bolag
FRÅGA
Hejsan! Kan jag låna ut pengar från mitt AB till mig privat om man upprättar ett avtal/skuldebrev?
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till Lawline din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om man får låna från sitt eget bolag och hur man kan ta ut pengar från sitt bolag.

Din fråga regleras i aktiebolagslag (ABL).

Får man låna av sitt eget bolag?

Det enkla svaret på den frågan är nej. Det är en relativt bred personkrets som omfattas av förbudet av den enkla anledningen att man inte ska kunna komma runt det genom att låna ut till anhöriga (21 kap. 1 § ABL). Det finns ett par undantag om du äger mindre än 1 procent av bolaget eller att det finns affärsmässiga grunder för lånet (21 kap. 2 § ABL).

Den som lånar ut till sig självt kan bli skyldig att återbära det beloppet som man mottagit (21 kap. 11 § ABL).Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som bryter mot bestämmelser i 21 kap. ABL.

Andra sätt att ta ut pengar från sitt bolag?

De legala sätten du har att ta ut pengar från bolaget är genom lön, utdelning eller avyttring av aktier. Andra värdeöverföringar måste ha en affärsmässig grund (jfr 17 kap. ABL)

Om du behöver mer hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91428)