Kan man lämna ett förvaltningsbesvär och göra en laglighetsprövning?

Får jag lämna både ett förvaltningsbesvär OCH göra en laglighetsprövning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler som är aktuella för din fråga återfinns i förvaltningslagen (FL), samt i kommunallagen (KL).

Förvaltningsbesvär
Ett beslut som har fattats av förvaltningsmyndighet kan överklagas genom ett förvaltningsbesvär (1 § FL). Ett förvaltningsbesvär kan fastställas, upphävas, ändras eller ersättas beslutet med ett nytt beslut. Det innebär att om det gäller ett beslut som överklagas genom ett förvaltningsbesvär så kan både en lämplighetsbedömning och en laglighetsprövning göras av beslutet.

Det är endast den som beslutet angår som får överklaga ett beslut av en förvaltningsmyndighet (42 § FL). Med det menas den person om haft ställning som part hos beslutsmyndigheten men även andra kan ha rätt att överklaga, exempelvis grannar i vissa bygglovsärenden som också kan bli del av beslutet. Om någon vill överklaga ett beslut av en förvaltningsmyndighet så ska överklagan skickas till det myndighet som fattat beslutet (43 § FL). Om myndigheten inte ändrar beslutet så som personen begär, så skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten som i sin tur prövar och bedömer det överklagade beslutet.


Kommunalbesvär
En laglighetsprövning innebär att ett beslut endast kan fastställas att fortsätta att gälla eller upphävas. En sådan prövning görs av beslut som fattats av kommunala myndigheter, kommunala nämnder och kommunfullmäktig (13 kap. 2 § KL). Det betyder att beslut av kommunalt organ inte kan ändras, utan endast upphävas eller fastställas. Varje medlem i en kommun kan överklaga ett beslut av kommunal myndighet, nämnd eller kommunfullmäktig (13 kap. 1 § KL). En sådan överklagan kallas för kommunalbesvär.

Det finns dock undantag då ett kommunalt beslut i stället ska överklagas som ett förvaltningsbesvär. För att detta ska gälla krävs att det framgår av lagstiftning att ett visst beslut ska överklagas som ett förvaltningsbesvär i stället för ett kommunalbesvär (13 kap. 3 § KL). Ett exempel på detta är där det framgår att just ett sådant beslut ska prövas av Förvaltningsrätten som ett förvaltningsbesvär är beslut om försörjningsstöd som egentligen ska överklagas som kommunalbesvär, eftersom det är socialnämnden som beslutar om sådant bistånd. Det framgår av särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) att beslut om sådant bistånd ska överklagas som ett förvaltningsbesvär (4 kap. 1 § samt 16 kap. 3 § SoL). Det betyder att beslutet då inte bara kan fastställas eller upphävas, utan också ändras eller ersättas med ett nytt beslut.

Sammanfattning
Svaret på din fråga beror på vad det är för beslut som överklagas, om det överklagas som förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. Om det är ett förvaltningsbesvär så kan en laglighetsprövning göras av beslutet och detta fastställs eller upphävas, men det kan också göras en lämplighetsbedömning och beslutet kan komma att ändras eller ersättas. Om det är ett beslut av kommunalt organ, så kan det bara bli aktuellt med en laglighetsprövning där beslutet upphävs eller fastställs - om det inte står föreskrivet att beslutet ska prövas som förvaltningsbesvär.

Alltså, om det är ett förvaltningsbesvär så kan det genom en sådan överklagan göras en laglighetsprövning och då ingår laglighetsprövningen i förvaltningsbesväret. Du kan i din överklagan vid förvaltningsbesvär specificera att du vill att beslutet ska exempelvis upphävas, då kommer laglighetsprövningen göras.

Med detta hoppas jag att jag besvarat din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att höra av dig även med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”